DO WE HAVE ENOUGH JEWS ?

Overheard at the US Military Academy
The commanding officer, a 4-star general  at the US Military Academy, gave a lecture on ‘Potential Problems and Military Strategy’. At the end of the lecture, he asked if there were questions.
An officer stood up and asked, “Will there be a third world war? And will the United States take part in it?”

The general answered both questions in the affirmative.

Another officer asked, “Who will be the enemy?”
The general replied, “All indications point to China.” Everyone in the audience was shocked.

A third officer remarked, “General, we are a nation of only 330 million, compared to the 1.5 billion Chinese. Can we win at all, or even survive?”
The general answered, “Just think about this for a moment: In modern warfare, it is not the quantity of soldiers that matters but the quality of an army’s capabilities. For example, in the Middle East we have had a few wars recently where 5 million Jews fought against 150 million Arabs, and Israel was always victorious.”
After a small pause, yet another officer from the back of the auditorium asked, “Do we have enough Jews?

TEMEL İMAM (1)

M8_M20_Stacked copy

İmam Temel, rahib efendi ve dahi haham efendi, öyle bir dost olmuşlar ki akıllara ziyan.
Sıcak bir gündür, üçü birlikte ırmakta cıbıl çıplak yüzüp de güneşde kurumakta oldukları bir sırada, nisa taifesinden birkaç hatun kişi kıkırdayıp konuşaraktan yaklaşıp, köşeyi aniden dönmeleriyle, bizimkileri dahi adamakıllı cisciblak görmeye kalkışdıkları takdirde, rahip ve haham efendiler telaş ile, af buyurun, tenasul uzuvlarını elleriyle şakkadanak kapatıvermişler idi.
Temel imam ise heman sakallı yüzünü tabancaları (avuçları) ile örtüvermiş, kadınlar ise, “nemize lazım” deyip, kıkırdasaraktan uzaklaşmışlar idi.
Bilahere, Papaz ve Haham efendi Temel’e,
” Temel’ciğim, uzv-u hicabın cümlemize ayan iken neden cemalinı kapattin ?” deyu sual ettiklerinde, Temel eydür, “Vallahi sizi pilmeyrum efendiler amma, ha pizum cemaat penü yüzumdan tanur daa”.
Geçtiğimiz hafta sonu, nice saatler süren bir uğraşmadan sonra, ekimizdeki görüntünün “foton”larını bizzat kedimiz toparladık. Yay burcunun içindeki “Lagoon” ve “Trifid” bulutsuyu, ve samanyolunu hizmetinize sunuyorum.
Gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Kıkırdayaraktan,
FPT Timur