TEMEL’İN EŞEKLERİ VE OBAMA

Altın saçsam obama
Hırsız girmez odama
‘Van minut’ dedik diye
Koştu geldi Obama
Fikir uçuşmaları, ve Temel’in eşekleri ve Obama

Temel’imizin iki adet eşeği olmakla, birini yekdiğerinden ayırmaktan aciz, “nitsek de ha pu eşekleri ayırapilsek uşaklar ?..ikiz kardaş misali aynular da.. isim bile yakıştıramamaktayüz vay başımıza..” diyerekten kıvranırken, Dursun’dur feryada amade seyirtip, “Temelcuum..ha pirinün kuyruğunun ucundan azcık kesesun daa” demesiyle, hakketen yaman faydasını görmüş ise dahi, kuyruktur, iki aya kalmadan yeniden evveli haline uzmasıyla, Temel’imizi yeniden efkar sarmış idi.
Temel’imizin kadim yoldaşı “iyi ki varsın” Dursun ise imdaduna yetişmekle yine nûs (nasihat) eylemiş, “ha pu eşeklerin birusunun boyu mutlak diğerundan kısadur.. ölçüversen mutlak ayırırsun birbirundan ki.. oh ne güzel.. ” diyerekten efkar (fikirler) salmış, Temel’miz dahi eşeklerin boyunu cetvele vurmasıyla, ziyade bir sevince duçar olup , “uyy be Tursuncuum, ula sen dâhi misun nesün..? ula pu ne güzel akıllardur daa.. ula Hz. Einstein senin yanında kaç paradur daa..ula essahtan siyah eşek beyaz eşekten iki santim taha uzundur daa !!..” diyerekten feryatlanıp, göbek ataraktan horon dönmüş idi.
Amerika imparatorluğu basına “Obama ve Biden” ikilisinin seçilmesiyle Türkiye’miz gazetelerindeki yazı bolluğu, Amerikan gazetelerinin dahi kat be kat üzerindedir ki, anlayana ne ibretler vardır bu işte.
Basınımız şövalyeleri, tarihin en yaman Türkiye karşıtı ikilisinin seçimine neden anlamadan ya da anlayarak şıkıdım dönüp göbek atmaktalar bakalım ?
Obama’nın yüzde elli “beyaz” ırktan olduğu halde, “siyah” sayılması nedendir bakalım ? Geleneksel ırkçı inancına hürmeten, 1/16 zenci geni taşısanız dahi “zenci”siniz Amerika’da da onun için. Ve dahi, Obama’dır, “özüm gayetle zenciyim” deyip renk seçimini ayan ettiği için.
Arap köle tacirlerinin gayreti ile, Afrika ahalisinden çalınıp okyanus aşırı taşınanların pek çoğu tarlada çalışırken, tarla eshabı (sahipleri), eli yüzü düzgün olup da, aklı daha çok olan zencileri seçip evlerinde hizmetçi ve de uşak olarak hafif işlerde çalıştırdıklarından, ve dahi bunlardan nice gayri meşru evlat edinerek genlerini şallak mallak etmeyle, deri renklerini dahi az biraz beyzaya (beyaz) doğru açtıklarından, hatta bunlara okuma yazmayı dahi öğrettiklerinden, kölelik bittiğinde ise, bu beyazımtrak zenci kısmı siyahların yüzde beşinden azını yapsalar dahi, deri rengi daha koyu olanların başına “aristokrasi” olmakla ceplerini doldurmuşlar, dahası, yok “bir rüyam var” yok “değişiklik gerek” nidalarıyla şimdicik en tepelere taşınmışlardır..
Vampir öykülerinin usta yazarı Anne Rice’ın “The Feast of All Saints” kitabını okumayanlar bari filmini izleseler, muradımız daha iyi anlaşılır.
Obama’nın ise kölelikle katiyyen ilgisi olmayıp Konya’lı değil de Kenya’lı (Fatih Altaylı’dan) olan babasının kısa bir süre Amerika’yı ziyaret ettiği bir sıra, beyza anasını nikahına (!) alması sonucu peydahlandığı için, bu aristokrasiye kestirmeden katılıp senatör seçilmiş, ve dahi kısa bir sürede milyoner olmuş idi.
Aday olduğunda ise, silah satıcıları ve hırsız bankerler göbek atıp, “oh ne güzel, bu yiğit adeta ikinci bir puşt (“Bush” okunur).. ha punu başkan seçtirelim de Temel’in eşekleri misali, hiç kimesne farkı görmesin..” diyerekten, McCain’e verdiklerinin 5 katını “barışsever !” Obama’ya vermişler, Türk basınının şövalyelerinin dahi bu göbek oyununa katılmasının yolunu açmışlar idi.
Suların menekşelendiği erken akşamın güney semalarında Jüpiter’i ve aynı anda güney batıda ışıldayan Venüs (Çulpan) gezegenini izlerseniz tüm bu olanların anlamsızlığını anlar huzura erişirsiniz be yaran.
Ekimizde Rick Krejci nam arkadaşın “İRİS” bulütsü görüntüsünü göndermekteyiz ki, dikkat ile izlendikte, İRİS’in “Obama seçilse n’oluuur.. seçilmese no’lur” dediğini duyarsınız da kulaklarınız bayram eder.
Uzaya bir baksanız hayat görüşünüz değişir.
Gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Fakir-i pür taksir,
Timur Sümer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s