MAVİ AY

Sevgili arkadaşlar be…   (MAYIS 2007’DEN BIR YAZI)

Ay gün dolaşmaktadır
Al yanak yaşmaktadır
Şükür divâne gönlüm
Yurda kavuşmaktadır TS

2007 yılının garipliklerinden olarak bu yıl ay
dedemizi bazen göğümüz yüzünün en tepelerinde , bazen
de en alçak yörelerinde izleyip hayretler içinde
kalmakta değil miyiz ?

“Kâh çıkarım gök yüzüne seyrederim âlemi
Kâh inerim yer yüzüne seyreder âlem beni”
(Kul Nesîmi)

İngilizce dilinde, “Mavi aydaaan mavi aya” anlamına,
“Once in a blue moon” diye bir lâf vardır ki,
Türkçemiz’deki “ohoo..ölme eşeğim ölme” ya da “kırk yılda
bir”,  ya da “bayramdaaan bayrama” deyişlerinin
ortalaması bir anlam içermektedir. Bu deyiş, bir ay içinde iki kez dolunay olduğu durumlar için kullanılır.

31 Mayıs 2007 saat 21:04 olduğunda gurbetteki köyümüzün
semâlarında ay dedemiz dolun olacaktır ; haberiniz ola.
Bu durum, Mayıs ayının ikinci dolun ayı olduğundan,
birincisi ise 2 Mayıs’ta görülmüş olduğundan,
ahâlimiz, ay dedemizin bu hâline “Mavi ay” demektedir
ki ,vay başımıza.  Lâkin, Türkiyemiz’de ise dolun ay
saat 04:04’de olacağından, heyhat ki ne heyhat, üstelik gece
yarısından sonra ise ülkemizde Haziran ayı başlayacağından
Türkiyemiz’de ayımızın bu görünümüne katiyyen “Mavi
ay” denilebilemez.
Lâkin sakın ola tasalanmayasız;  zîra Türkiyemiz’de Haziran
ayının ikinci dolun ayı 30 Haziran’da olacaktır ki
isteyenler buna “Mavi ay” diyebilirler. Ay dedenin
renginin mavi olacağı yok ya, bu laf yanlış olsa da ,
sevâbımıza ay dedemizi maviye boyayıp hizmetinize
sunayım istedim.


Bundan sonraki “Mavi ayları ise Aralık 2009 ve Ağustos
2012’de izleyeceğiz ; bizden söylemesi ki elçiye
katiyyen zevâl olmaz.

Ay mânileri : ( Dikkat : “..” Olanlar halk mânileridir)

“Ay aydın aya gider
Bir tepsi maya gider
Hayâsız yâr sevenin
Emeği zâye gider”
***
“Ay ışıktır ışıktır
Sepet dolu kaşıktır
Nene benim suçum ne
Kızın bana âşıktır”
***
“Ay ışıktır varamam
Halka kaşmer olamam
Ay buluta girince
Bağlasalar duramam”
***
“Aya bak yıldıza bak
Aklım alan kıza bak
Kız Allahın seversen
Başın kaldır bize bak”
***
“Ay doğar gediğinden
Sanırım güdüğünden
Canım ol yâre kurban
Dönmese dediğinden”
***
“Ay doğar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır
O yar beni gördükçe
Hem güler hem nazlanır”                                                                                                                    T
***
Bir ağacın ucundan
Sarkmıştı ay vâdiye
Yârimin yanağını
Isırdım ayva diye
TS
***
Ay doğar aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Şu benim deli gönlüm
Yurda kavuşmak ister
TS

Gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Hakir-i pür taksir,
Timur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: