TEMEL İMAM (2)

Kilisenin rahibi, havranın hahami ve dahi bizim imam
Temel, arkadaşlığı ve dahi muhabbeti öyle de bir ilerletmişler ki, başlamışlar her gün birinin avlusunda kumar oynamaya. Devr-i şeriatta kumar oynamak zinhar memnu olmakla, “bunlar Ergenekonculuk yapmaktalar” diyerekten gammazlayan mı olmuş nedir, mustantikler gaddar olup, aniden başıvermiş zarif kumarcıları. 
Önce garibim rahibi sorgulamışlar; “utanmıyor musun
sakalından rahip efendi; haydi itiraf et kumar
oynuyordunuz değil mi?”
Rahip düşünmüş ki arkadaşları ele vermek pek
günahtır, “Hz.İsa nasılsa yalanımı bağışlar” diyerekten efkar yürütüp, ” kumar mı..?..ne kumarı..? tobe oynamıyorduk, iftira billahi..” diyerekten cevaba ayaz etmiş idi.
Bu cevap üzre, mustantikdir, hahama dönüp, “utan bre sakalından haham efendi; haydi itiraf et kumar oynuyordunuz değil mi?” demesiyle, hahamdır “nasılsa Hz.Musa beni bağışlar, arkadaşları katiyyen ele veremem” deyu efkar yürütüp o dahi ,” kumar da ne ola ki. ?.. sanki bilsem oynamayı..billah iftiradır” diyerekten yanıtlamış. 
Mustantıklar ise bilahare, Temel imama dönüp sual ettiklerinde ise, Temel’dir, “uy bre mustantik efendi.. ha pu papaz oynamaayı… ha pu haham oynamaayı, haçan pen kimunla oynayrum pu pokyiyenin kumarını..? ” 
(Yazarı bilinmiyor: TS uyarlaması)

İmam Temel, rahib efendi ve dahi haham efendi, öyle bir dost olmuşlar ki akıllara ziyan. 
Sıcak bir gündür, üçü birlikte ırmakta cıbıl çiblak yüzüp de güneşte kurumakta oldukları bir sırada, nisa taifesinden birkaç hatun kişi kıkırdayıp konuşaraktan yaklaşıp, köşeyi aniden dönmeleriyle, bizimkileri dahi adamakıllı cisçiblak görmeye kalkışdıkları takdirde, rahip ve haham efendiler telaş ile, af buyurun, tenasul uzuvlarını elleriyle şakkadanak kapatıvermişler idi. Temel imam ise heman sakallı yüzünü tabancaları (avuçları) ile örtüvermiş, kadınlar ise, “nemize lazım” deyip, kıkırdasaraktan uzaklaşmışlar idi.
Bilahere, Papaz ve Haham efendi Temel’e,
” Temel’ciğim, uzv-u hicabın cümlemize ayan iken neden cemalını kapattin ?” deyu sual ettiklerinde, Temel eydur, “Vallahi sizi pilmeyrum efendiler amma, ha pizum cemaat penü yüzumdan tanur”.
Kıkırdayaraktan,
(Yazarı bilinmiyor :TS uyarlaması)

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: