YAVUZ SULTAN SELİM VE YEDİ KIZ KARDEŞ

yedi kiz kardes1

yedi kiz kardes2

Sevgili arkadaşlar bre…

“Dil nedür nesne mi var aşk oduna yakmadığun
Aşk zencirine gerden mi kodun takmadığun
Beni gördükçe yüzün döndürüben bakmadığun
Neyi ki, şive mi ki, cevr mi ki, naz mı ki ?”
(Yavuz Sultan Selim)

Meali: (Açıklaması)
Aşk ateşine yakmadığın bir şey mi kaldı ki gönlümü
yakmamış olasınAşk zincirini takmadığın bir gerdan mı bıraktın
Beni her görüşünde, yüzünü başka tarafa çevirip
bakmayışın,
Acaba nedir? İşve midir, eziyet midir, naz mıdır ?

Güneş battıktan sonra batı yönünde Orion’un sağ
cenahina bakarsanız 36 derece yükseklikte, küçük
parmak tırnağınızın altında kaybolacak küçüklükte,
“büyük ayı” yıldız kümesinin minnacık benzerini
göreceksiniz ki sakın şaşmayın.
Pleiades (yedi kız kardeş) tesmiye bu yıldız kümesini bir iyice
belleyin. Dürbünle bakıldıkta, siyah kadife üzerine
serpilmiş pırlanta taşlarına kıyas görünümü olan yedi
kız kardeş (“seven sisters”) 1 Nisan’da önce incecik
hilal durumundaki ay dedemizin karanlık yüzü
tarafından örtülecek, az sonra da, (saat 20:00’den
sonra) hilalın parlak kıyısından (alt kenarından)
pıtır pıtır bir dökülecektir ki seyrine doyum olmaz.
Geç kaldınız mı yandınız gitti; pırlantaların
dökülüşünü kaçırırsınız ki bizden günah gitmeyle
kalmaz, üstelik o gece ay dedemiz ise, semanın
kalanını ışıksız izleyesiniz fikriyle, size iyilik
yapıp 22:45’de kuzey-kuzeybatı yönünde ufkun altına
batacaktır. Sevabımıza, yedi kız kardeşin küçük gök
bakıcısıyla çekilmiş iki suretini göndermekteyiz ki,
bu iyiliğimiz de unutulmaya.

Kulağımızda müzik bestecisi Şehzade Korkut’un
Sûzidilâra peşrevi..
1512 yılının 24 Nisanıdır, Sultan I.Selim, babası II
Bayazıt’i tahttan indirip kendüsü tahta tırmandığında
gecenin yarısında gök yüzüne baksa idi güney doğu
ufkundan Mars (Merih) gezegeninin pırıldayarak yükseldiğini,
güney batıda yükseklerdeki üçte iki ay dedemizi, ve
onun da hemen solundaki Satürn (Zuhal) gezegenini görür, lakin
ufkun altında olduğundan, istese de yedi kız kardeşi
görebilemez idi.
Tahttan inmesiyle, II Bayezit, Edirne’ye doğru yola
düşmüş,

“Benim ekmeğimi yahvif idenler (korkutanlar)
Beni koyup Selim Şah’a gidenler
Hakikat râhına (yoluna) varanlar
Görün beyler bana nitti Selim Şah”

dedikten kısa bir süre sonra 26 Mayıs 1512 yılında
büyük olasılıkla oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından
aşına ağu katılarak (yemeğine zehir katılarak) öldürülmüştür.

Karındaşı, bestekar şehzade Korkud ise, “Bizum
vicdanımızda mülk ve devlete cidden rağbet yoktur;
muradımız huzur edup, devam-ı devletimizin duasından
ibarettir” dediyse de Yavuz bu söze asla inanmayıp,
Korkud’dur,sakalını beyaza boyayıp kafasına külah
takmayla, Piyale adlı sadık kölesi ile firar edup,
Antalya yakınında bir mağarada saklanmaktayken
köylülerin ihbarı ile yakalanmış olup, Kapıcıbaşı
Sinan ağa tarafından ise boynuna kemend atularak
boğulmuştur.

(SEHZADE KORKUT KIMDIR) : TIKLAYINIZ
Şehzade Korkud, 13 Mart 1513 günü
Bursa’da Orhan Gazi türbesine gömülmüş, kölesi Piyale
bey ise mezarına türbedar edilmiştir. Piyale bey, o
gece saat 20:00’den sonra başını güney yönüne
döndürse idi, -4 parlaklıkta ışıldayan Çulpan (Venüs)
gezegenimizi, Çulpan’ın az üstünde ise yedi kız
kardeşin kendisine doğru şavkıdığını hayret ile görecek
idi.

“Bu Selimi kuluna cevri revân eylediğün
Bunca sıdkun reh-i aşkında yalan eyledigün
Yüzünü gösterûben yine nihân eyledigün
Neyi ki, şîve mi ki, cevr mi ki, nâz mı ki ?”
(Yavuz Sultan Selim)

Meali:  (Açıklaması)
Bu Selim kölene eziyeti su gibi akıtışın
Aşkının yolundaki bunca doğruluğunu yalan edişin
Yüzünü gösterip sonra gizleyişin
Acaba nedir ? İşve midir, Eziyet midir, Nâz mıdır ?

Gözleriniz hep yükseklerde olsun,
Fakir-i pür taksir
Dr. Timur Sümer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: