GÜNEŞ VE ÜÇGEN

GÜNEŞ VE ÜÇGEN

Sevgili arkadaşlar be..:Lekeli_gunes

“Hey ağalar efkarım var gamım var
Aşık derdi maşuk derdi yar derdi
Gurbet Süleyman’ı tahttan indirir
Mekan derdi vatan derdi yar derdi”
(Zulali)

Türkiyemiz’deki sevgili yaran, kafaya takkelerin döşenip yuzlerini kıbleden yana çevirdikte, saniyen, muhterem kafalarını hiperekstansiyon durumlarında taa yukarılara kaldırdıkta, takkenizin yere düştüğü an, göğümüz kubbesinin en yücesinde (“zenith”) Vega yıldızını görürsüz.
Vega’mızın az bir sol altındaki Altair nam parıldak yidiz ile sol üstündeki az bir soluk Deneb tesmiye yıldız birer çizgi ile ulandıkta, oluşan müsellese (üçgene) “yaz üçgeni” denir ki, “ÜÇGEN” sözcüğü bize, yalanım varsa nimet çarpsin, Hz. Atatürk tarafından armağan edilivermiştir.

Hz. İsa doğduktan azıcık sonradır, sevgili dünyamız güneş çevresinde 1697 kez pervanelenmişti ki Evropa takvimi 7 Eylül’ü gösterdikte, AB’nin ünlü komutanı Prens Ojen’in Avrupa karması ordusu ile , padişahımız II. Mustafa’nın Vezir-i Azam’ı Elmas Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu muharebe muradıyla Zenta yöresinde karşılaşmışlar idi.
11 Eylülde, gece oldukta Elmas paşa Rumeli Beylerbeyi Boşnak Cafer Paşa’ya “Tiz ileru hatlara gidesuz düşman hakkında öğrenip bize bildiresuz” demesiyle Cafer Paşa’dır düşman ordusundan yana seğirtmiş, lakin düşmanın “bööh” demesiyle korkusundan dudağı uçuklayıp altına pislemesiyle, başbakanımız misali atından teker meker düşer iken, eğer ki doğu yönüne bir baksaydı, Çulpan (Venüs) gezegeninin doğu göğünde inanılmaz bir parlaklıkla (-4.27 mag.) yükseldiğini görür idi. Biz dahi bunu şurdan bilmekteyiz ki, bilgisayarımızın astronomi kurgusu ( “Starry Night Pro) fakiri binlerce sene öncesinin herhangi bir gününe ve de saatine hatta dakikasına kadar geri götürüp şemasını göstermektedir ki, inanmayan neuzibillah kafirdir.

Attan, af buyurun, kıçınıüzerine düşen Cafer Paşa’nın ise kıçının tek bir kılına dahi zarar gelmemiştir. Lakin bu rezil, Prens Ojen huzurunda zırıldayaraktan ordumuzun tüm harekat planını düşmana armağan etmiş, bunun sonucunda Osmanlı ordusu AB ordusu önünde kaçmaya başlamıştır.

Bu arada kahraman Elmas Mehmet paşadır, başbakanımız lehçesine kıyas , “AB sürecinde provokatif bir hareket” yaparak kılıcını çekmesiyle kaçan asakirin (askerlerin) önüne dikilmiş, “Ben ölünceye döğüşürum, ya siz nereye kaçarsız” diye avazlanmasıyla, yok sakın düşmanlarca sanmayın, devşirme yeniçeriler tarafından, kılıç darbeleriyle param pare edilivermiştir. 

Osmanlı ordusu tüm ağırlıklarını bırakıp Temaşvar’a doğru çekilmekteyken ise yeniçeri çapulcuları, düşmandan önce davranıp kendi ordumuzun mallarını öyle bir yağmalamıştır ki, Irak müzelerinin yağması kaç para.

Bir yıl sonra imzalanıp mühürlenen Karlofça anlaşmasını ise “yok ben hiç duymadım” diyeniniz var ise, behemehal sağır bir sultan bulup sual eylesin.

(Ref: Uzunçarsılı; Osmanlı tarihi, Cilt 3  ve Danışmend; İzahlı Os. Tarihi, Cilt 3)

Hayır duanızı alalım muradıyla ekte sevgili güneşimizin lekeli bir suretini göndermekteyiz. Hırdavatçıya 3-5 lira verip 14 numara kaynakçı gözlük camı alıp da güneşimize bakarsanız, yalanım varsa ne olayım, billahi siz de aynen bu şekilde görürsünüz de hayretinizden mümkünü yok ağzınız kapanabilemez.Sakın ola güneşe doğrudan bakmayasınız.

“Bizim evlerimiz dağdan ötedir
Hısım kavim bize ana atadır
Yad İllerde kalmak kula hatadır
Sal Allah’ım sal sılama varayım”
(Pir Sultan Abdal)

Gözleriniz hep yükseklerde olsun
Fakir- pür taksir
Timur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: