EŞEK BAŞI

Sevgili seçkin arkadaş gurubu:
Bakındı, bu olayı herkese anlatmakta değilim; ağzınızdan
sır çıkmazdır bilirim.
Adı lazım değil, kendisi yakınım olur..eşeğiyle
köyüne dönerken karşısına müsellah bir soyguncu ani çıkıp
silahını doğrultaraktan, “tut lan şu eşeğin başını”
demesiyle, adamcağız eşeğin başını tutarken de hayvanın
arkasına dolanıp uçkurunu çözer çözmez başlamış eşeği bir
güzel sevmeye.

İşi bittikten sonra da dönmüş
bizim hısıma, silahı başına dayayıp,”İndir lan dönünü”
demesiyle, bizimki de can korkusuyla dönününü
indirivereyazmış ki, eşkıya zalim olur, adamcağızın
arkasına dolanıp bizim hısımı da bir güzelce sevivermiş.
Vakta ki işi bitmiş, bizim hısımın çeşmi ise ağlamaklı, “Bre ağam,
hem eşeği hem beni sevecektin de, neden önce eşekten
başladın ?” diye sordukta, eşkiyadır, “Bre salak
herif, önce senden başlasaydım, eşek kaçmaz mıydı ?” diyesiymiş.
Kucaklandınız.
TS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: