FİRAVUN’UN BAŞAKLARI

FİRAVUN’UN BAŞAKLARI

TASAK

Firavundur bir gün çok sinirli:
-“Çağırın lan katipleri” demiş , ferman yazdıracam !”
Hemen iki katip bulup getirmişler.
Piyasada kağıt yok, yazılar hiyeroglif öncesi olaraktan taş üzre yazılmakta.
Firavun, bağırmış katiplere:
-“Yazın lan!”
Katipler bir ellerinde çivi, bir ellerinde çekiç , önlerinde de bir
koca kalıp taş, başlamışlar satır başı yaparaktan.
-“Ben” demiş firavun; katipler hemen tık tık tık bir firavun resmi
yontmuşlar taşın üstüne.
-“Mısır’ın” demiş firavun , tık tık tık bir piramid resmi yontmuşlar.
-“Anasını” demiş firavun , tık tık tık bir kadın resmi yontmuşlar.
-“Avradını” demiş firavun, tık tık tık bir kadın resmi daha yontmuşlar.
-” ..kerim!” demiş firavun son olarak.
Tam koyulmuş katipler yontmaya , birden katiplerden biri duraksamış.
Yeniden yazacak gibi olmuş, yazamamış. Derken sıkıla sıkıla dönmüş öteki katibe:
-Ya üstadım kusura bakma ama , “..kerim” tek “başak”la mı yazılıyor, çift “başakla” mı?”
Yontturmayın adamı şimdi.

TS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: