ESNEME PATOFİZYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR TEZ

ESNEME PATOFİZYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR TEZ

635px-Edgar_Germain_Hilaire_Degas_084

Sevgili Hacettepezede’ler:
Sükutumuzdan ibret çıkaramayıp da, geceleri “aya”
bakıp “lak lak” ettiği yüzünden, “aylak” unvanına
müstehak Timur’a cevabımızdır:

“Kemalin fidda ise sükutun zahep
Kemal ehli kemalını sükutla buldu hep”

Biz aylak olmadığımızdan, “esnemenin bulaşıcılığı”
üzre yapmakta olduğumuz bilimsel araştırmalar
nedeniyle,heyhat, gurubumuzdan bir süredir ayrı
kalmış bulunmakatayız. Hüda’miza şükürler olsun ki
nihayet araştırmalarımızı bitirmiş ve haddimiz
olmadan insanlığın hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
Malumunuz, geçmiş zaman olur ki, anatomi, biyokimya,
KBB gibi derslerde, kırmızı anfi içre ders dinleyen
öğrencilerden bir tanesi hele bir esnemeye görsün;
bu durumda, Emin Kansu hariç, tüm anfi ahalisinin
sırayla esnediklerini hepiniz defalarca gözlemlemişsinizdir.
Naçizane yaptığımız araştırmalar, bu vetirenin
patofizyolojisini şöyle açıklamaktadır efendim.
Esneme olayı, anlatılan dersin ağırlığı ile anfinin hava
yoğunluğunun artması, ve nevazul gibi bir nedenle
Östaki borusu tıkanmış herhangi bir öğrencinin orta
kulak ile dış kulak yolu arasındaki atmosferik
tazyikin değişmesine sebep olmasıyla başlamaktadır.
Mazlum öğrenci, ki bu çoğu kez Selahattin Selim
olup, kulak zarının iki yanındaki basıncı eşitlemek
muradıyla bir güzelce esneyip Östaki borusunu açtığı
takdirde, işbu bahane ile anfideki havanın
Selahattin’in Östaki borusundan orta kulağı cihetine
girmesiyle,haliyle, anfi içindeki hava tazyiki de
düşeceğinden, haydi bakalım, tüm öğrencilerin orta
ve dış kulak basınçları değiştiği halde, külliyesi
birden esnemeye ayaz etmektedirler.
Bu bilimsel araştırmamızı okuyanların esnemelerinin
nedeni ise ayrı bir araştımamız konusudur ki, hak-i
payinize pek yakında Nobel ödülü verilirse sakın ola
şaşmayasız. Timur ise gönderdiğimiz lokumları
tazakkum eder iken hasedinden çatlasın gerektir.
Yarı insan yarı hayret bu şi,
Yücel

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: