ABDESTİN YARARLARI

ABDEST4

(2006’DAN BİR YAZI)

Burcum Devrez – Milliyet 22.09.2006

Yeni eğitim öğretim yılında 11. sınıflara okutulan ve öğrencilere ücretsiz dağıtılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında, abdest suyunun neredeyse her derde deva olduğu yazılıyor. Kitaba göre, abdest suyunun alyuvarların sayısını artırmaktan, tansiyonu dengelemeye kadar pek çok yararı var.
11. sınıflar için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının ikinci ünitesindeki “İslamda ibadetin faydaları” bölümünde yer alan “Bunları Biliyor musunuz?” başlığı altında abdestin faydaları şu cümlelerle anlatılıyor:
“Abdest almanın insan sağlığına birçok katkısı vardır. Abdest alırken kullanılan şu sayesinde kan dolaşımı hızlanır, alyuvar sayısı çoğalır. Solunum hareketlenir. Alınan oksijen miktarı artar. Sinirler sakinleşir, ferahlar, kalbin yükü hafifler, tansiyon normalleşir. Dışarı atılan karbondioksit oranı fazlalaşır.

 

Yücel Tanyeri  wrote:
Bakalım Sevgili Timur bu habere fetva verecek mi?…

 ABDEST2
Azizim Yücel ve diğer arkadaşlar:

“Abdest’in pediatrik hematolojideki yeri” asırlardır bilinmekte olup fakir bu durumu Suudi Arabistan yıllarımızda bizzat yerinde incelemiş, hatta konusunda da hocası bulunduğumuz King Faisal tıbbiyesinde de nice nutuklar irad etmiş, kilolarca araştırma yapmış idik. Bizzat şahidizdir ki talasemili etfal (“tıfıl’in” çoğulu=çocuklar) günde beş vakit abdest almakla şifaya kavuşmuş, hatta “sarathan-ı dem” tesmiye (kan kanseri) nice lösemi vakası dahi abdest ile remisyonlara gark olmuşlar idi.
Yakın zamana kadar bu tedavi yaklaşımı Amerika’da, heyhat, yüz bulamamış, lakin sayın başkanımız Bush (“puşt” okunur) orta doğuya demokrasi götürüp sevaba girmeye karar verince, konu yine gündeme gelmekle kalmayıp, başkanımız dahi fakiri bizzat telli-fonla arayıp “Amanın Timur’cuğum sen amanı bilir misin?.. etme eyleme gel bizi şu Irak pisliğinden kurtar” diyerekten üzerimize baskı yapınca, fakir dahi, yarım ağız ile”he, he” demiş bulunduğumuzdan, başta Harvard’lılar olmak üzere Amerika’nın tüm “Kısm-ı etfal” (pediatri) uleması kapumuza dökülüp bir yalvarsınlaar, “Dr. Sümer’ciğim, “grantlerden grant” beğen… düş önümüze de liderimiz ol, bize “risörch nasıl” yapılır gösteriver, ülkemiz kansız pezevenklerle doldu, biz şuracıkta demir eksikliğindeki al yuvarları bilem yükseltememekteyken, İslam aleminde bir tane kansız kalmadı” diyerekten yalvara yalvara başımızı ağrıttıklarından, biz dahi eşek değiliz ya, vazifeyi görev edinip, hamd olsun,düştük önlerine. Yolumuz gayetle çetin olsa da, lakin azmettik, Amerika’nın tüm etfalini hak dinine kavuşturup, hem kansızlığı hem de Irak sorununu çözeceğiz inşaallah.
Hoş kalasın,
Fakir-i pür taksir,
Timur

ABDEST5

11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında abdest suyunun alyuvarların sayısını artırmaktan, tansiyonu dengelemeye birçok yararı olduğu anlatılıyor.

Gusul gerektiren haller

(…) Boy abdestinin ise ibadet olmasının yanında sağlık yönünden de pek çok faydaları vardır. Boy abdestiyle tüm vücut yıkanır. Böylece vücut zehirli toksinlerden temizlenmiş olur. Gusul gerektiren hallerden dolayı bedende meydana gelen gevşeklik ve uyuşukluk, boy abdestiyle giderilerek vücuda zindelik kazandırır. Gusul abdesti almakla hem farz ibadet yerine getirilmiş olur, hem de sevap kazanılır.”
Bu bölümde ağız ve dış sağlığının önemi de anlatılıyor. En altta, bu yazıların 1957 başımı olan, Dr. Elbert Schalle’ın “Başarılı Tedaviler” kitabından alıntı yapıldığı bilgisine yer veriliyor.

Akıl ve vahiy

Aynı ders kitabında, “İslam Düşüncesinde Yorumlar” başlıklı unitede “vahiy” ile “aklın” mukayesesi de yapılıyor. Vahiy “ilahidir, yanılmaz, düşünmeyi teşvik eder, tefekkürü ibadet sayar” diye tanımlanırken, akıl “insanıdır, yanılma payı vardır, vahyi anlamaya yarar, aklı destekler” diye açıklanıyor.

‘Bunlar bilimdışı ifadeler’

Ders kitabında yer alan bu bilgilerle ilgili görüşlerini sorduğumuz bilim adamları tepki gösterdi.
Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy, bu bilginin bilimsellikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
“Abdest suyuyla ilgili olarak yorum yapmanın ders kitabında ne anlama geldiğini herkes takdir etsin. Olacak iş değil. Böyle bir yaklaşımın bilimsel olup olmadığını araştırmanın alemi yok. Zaten iş okul kitaplarında Batı kaynaklı klasiklerin kahramanlarını n isimlerini değiştirmeye kadar gitti. Dolayısıyla bu da propaganda aracı olarak kullanılıyor. Son derece bilimdışı, gerçekdışı, safsataya dayanan bir ifade. Alyuvar sayısının abdestle ilgisi olamaz. Alyuvar sayısı olsa olsa egzersizle, gıdalarla, birtakım takviyelerle artar.”

Abdestin değil, suyun etkisi
İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle “Bu kadar yaygın bir etkiyi söyleyebilmek için elinizde bayağı çalışma olması lazım” dedi ve şöyle devam etti:
“Alyuvarların artması derken ne kastediliyor? Sayısı söyleniyorsa çok yanlış. Bu tür bir uygulamayla alyuvarların artması mümkün değil. Kullandığınız şu sıcaksa damarlarda genişlemeye yol açar, o da tansiyon düşüklüğüne yol açar. Ama soğuksa bu sefer tam tersi bir etki yapar, o zaman da tansiyon yükselmesine yol açar. Ama bunlar abdestle ilgili değil, suyun kullanımıyla ilgili. Yazılanlar bilimdışı gözüküyor.”

ABDEST3

ABDEST

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: