FENTON GÖLÜ’NDE NELER OLUYOR ?

Bilmece yarışması : Arka bahçemizde neler oluyor ? Bilen birinciye “Pes birader” ikinciye “Helâl sana”, üçüncüye “Aferin” ödülü verilecektir.(Iplik ucu : Gölümüz hâlâ donmadı ki,  bu hayrete müstehak bir doğa olayıdır.)

P1070631

Kardeşim Şule:
“Burada neler oluyor ?” adlı yarışmayı soruyorsun;  heyhaat, halkımızın ilgisizliği yüzünden sonuçlanamadı yarışma . Bir de “bizi neden AB’ye almıyorlar” diye şaşıyoruz..Bu yıl gölümüzün donması biraz gecikti. Bu tarihe kadar kazlar ve ördeklerin çoktan güneye göç etmeleri gerekiyordu, fakat onlar da göçlerini bu yıl ertelediler. Sanıyorum, bizimle birkaç hafta daha geçirmek istediler.

1-2-1

Resmi çektiğim gün, kaz ve ördekler gölün üzerinde toplanıp uçuş gurupları oluşturma çalışmalarına başlamışlardı. Bu arada birkaç yerde, “Sen bizim gurupta uçamazsın”, “Yürrü de kuyruğunu görelim !” tartışmaları oldu. Birinci resimde sâkin görünen kazlardan ikisinin âniden âsapları bozuldu ve diğer iki tanesini kovalamaya başladılar. (iki ve üç numaralı resimler). Şükürler olsun ki iş yoluşmaya kadar gitmedi ama ne de olsa yolculuk öncesi gereksiz bir tatsızlık işte. Herkes bağıra çağıra gagasına geleni söyledi, içini döküp rahatladı. (Resim 4)

Kovalananlar hâliyle gurur yaptılar ve gölün öte ucunda kendi guruplarını kurdular.

3

GOOSE-ATTACK2

2

(Resim 4)

Akşama doğru guruplaşmalar tamamlandı ve hep birlikte havalanarak “V” şekli oluşturup güneye doğru uçtular.Telâşlarının nedenini ertesi gün anladık ; ertesi sabah göl hızla donmaya başladı.

migr1

Kuğulara gelince; yüce Rabbi’me şükürler olsun, bu yıl yumurtadan çıkan yavrular uçabilecek güce zamanında erişmiş, birkaç hafta önce de güneye göçmüşlerdi bile. Geride kalan ana-baba ise bu kışı burada geçirmeye,  kışın donmaz da sağ kalırlarsa , Nisan-Mayıs gibi yeni yavrular yapmaya karar vermişlerdi.

KUGU

(Haziran ayında kuğu ailesi)

Bu evde oturduğumuz yirmidört yıl boyunca bu olayları yakından izlemekte, lâkin bu gibi tartışmalara da katiyyen karışmamaktayız. İlk yıllar birkaç kez karışmış idi isek de, sonunda  kötü insan hep biz olduğumuzdan, ağzımızın payını almış  ve dersimizi behemahâl öğrenmiş idik. Artık “neme lâzım , ne hâliniz varsa görün” demekteyiz.

Üstelik, bir haftaya kalmadan biz de Florida’ya doğru yola çıkacağız. Michigan’dan Florida’ya, araba kullanarak üç günde gidiyoruz.
Kimbilir, belki bir daha da dönmeyiz bu güzelim evimize.
Hoş kal.
Ağabeyin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: