PAPA’NIN BAŞAKLARI

Sevgili arkadaşlar be:
Sırp’li caniler Saraybosna’yı kuşatıp da kadın, erkek,
çocuk demeyip, her dışarı çıkanı dangadanak vurdukları
sıra, AB’nin pek uygar(!) ülkeleri, zevkten sırım
sırım sırıtaraktan, “Müslümandır gebersinler gerek”
deyû eyitmişler, “Bosna’ya sakın ola hiç kimesne silah
satmaya, Rus karındaşlarımızın ise Sırp’li
karındaşlarımızı müsellah etmeleri  (silahlandırmaları) caizdir” diyerekten AB’nin uygarlığına nazar boncuğu takmışlar idi.

Papa Paul ise halbuki tam bu sırada Amerika’ya ayağını basmış olup, bu hakir de, aksilik bu ya, ossaat telli-vizyon başında
canlı haber izlemekte idik. Papa’nın, “Bosna’daki katliam durmalıdır” demesiyle, felli ve dahi kelli bir herifin Papa’nin kulagina eğilip, “fisfıstır da kos kostur” diyerekten bir kelâm ettiğini tüm izleyiciler görmüş idi.

Yalanım varsa gözüm çıksın, papa (ğan) hazretleri derhal dilini kıçına sokmuş, ve de, bu konuda ölünceye dek hiçbir kelâm etmemiştir. Hakir ise papağanın fiyatını ossaat biçmiş ve de “bu da bizim guşumuza mengüş ola” (kulağımıza küpe ola) diyerekten, tüm yarene iletmiş idim .

Yirmi küsur yıllık saltanatı boyunca papazların erkek
çocuklara tasallutunu görmezden gelen papağanımı,
kadınların ikinci sınıf insan olduğunu kanıtlamak için
de türlü dolaplar çevirmiş, “lastik takıp doğum
kontrolü yapmak pek günahtır, lastik takmaktansa
AIDS’den ölmek evladır” vecizesi ile Katolik mü‘minlerin
duasını, mazlumların ise bed-duasını almış değil midir?

Uyduruyorsam nâmerdim: Adet oldur; papa adayı
seçildikte, güyadır altı delik bir sandalyeye
oturtulacak, en yaşlı kardinal ise alttan eğilip
(neden en yaşlı, kalbi bozulmasın diye mi ki?)
“Gerçekten er kişi midir bakalım, aman sakın avrat
olmaya?” bahanesi gösterip, Papa adayının, ayıptır
söylemesi, başaklarını okkalayıp, eğer de er kişi ise
aynen “DUO TESTİS BENE BENE DATA” dediği anda yeni
papanın erkekliği onaylandığından, o ana kadar tutulan
nefesler “foss” diye üflenip rahatlanacak, papamız da
tâcına kavuşacaktır.
Fî tarihindedir, çapkın başkanımız Bill Clinton, sırf Papayı görüp
de sevaba girmek içün Roma şehrine gelüp de taksiye
süvar olmuş (binmiş), “çek oğlum Papa’yı göreceğiz” dediyse de
taksicidir, “paşam elimizde çok güzel hatunlar vardır,
siyahi, beyazı ve de kızılı, hangisini gönlün çekerse”
dediyse de Clinton’dur tegâfül eyleyip (anlamazlıktan gelip), “yok oğlum ille de Papaya gideceğiz” deyip ısrar ettikte, taksici
ise heman bir cep telefonu açmasıyla birileriyle patır
kütür İtalyanca lâflayıp Clinton’a dönerekten eydür,
“İl Papa non e possible… ma c’e un Cardinale”
(Valla Papa katiyyen mümkün değil, lakin Kardinali istersen..)
Tüh yüzümüze ki yine cevvâliyetimizden
tumturak-ı elfâz ( gösterişli sözler) ile yazamadık.
Sırıtaraktan,
Timur Sumer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: