EN UZUN GÜN

EN UZUN GÜN VE TESİSATÇI
Sevgili arkadaşlar be..

Yabana atarlar beni, ok gibi doğru olsam
Elde tutarlar heyhat, yay gibi eğri olsam.
TS

Geçtiğimiz yıl başımıza gelmiş tuhaf bir fıkrayı nakletsem gerek.
Evimizin çatısı akmış, dibini sular basmış, günlerdir tesisatçı ve çatı tamircisi beklemekteyken, kapu zilinin dınlamasıyla bir de açsak ki, karşımızda elinde çantası bir tesisatçı âdem dikilmekte değil mi ?..
Sevincimizden böbreğimiz hoplamış, bu sevgili âdemi bağrımıza basıp yanaklarından bûs etmemize ramak kalmış iken, gayetle edeplice, ve de İngilizce olaraktan tesisatçı âdem lâfa girmiş idi ;
“Zât-ı âlinizi haddim olmayarak rahatsız etmek cüretini gösterdiğim için affınızı istirham ederim efendim. Bendeniz, komşunuzun çağrısına icâbet eden tesisatçıyım. Ne yazık ki kapılarını nice çaldık ise de cevap veren hiçbir kimse olmadı” deyû eyitmesiyle, bu fakir de gayetle taaccüp ederekten (şaşıraraktan);
“Bre tesisatçı kardeşim.. zâtının bize geldiğini ummuş idim. Komşumuz heyhât, bu mahalleden taşınalı 3 aydan ziyâde olmuş değil midir ?” dememizle, tesisatçının cemâli ossaat nâr misali kızarmış, lehçesi ise ziyâde bozulmuş olaraktan ;
“Hem çağırıyorlar hem de oturup beklemiyorlar şerefsizler.!!.”  diyerekten avâz etmeye koyulmuş, hatta komşumuzun validesinin, birçok erkekle para karşılığı  cinsi münâsebette bulunduğu iddiasını, bütün mahalle ahâlisine yüksek bir seda ile âyan etmiş idi.

Dideler rûşen (gözünüz aydın) olsun ey yâran; bu yılın  gün dönümü babalar gününün iki gün ardından gelmektedir.
‘Gün dönümü’ =”solstice”, Latince’de, ‘güneş’ ve ‘durmak’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
Adından da anlaşılacağı üzere, 21 Haziran, güneşin göğümüzde bir an için güya duraklayıp, ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna revân olduğu ; 

1. kuzey yarım küresinde güneşin en yüksek konumuna erişip doğusundan batısına kadar gök yüzündeki en büyük kavsi çizdiği,

2. Ekvatorumuzdan bakıldığında, gökteki en düşük konumuna geldiği, ufukta ise en soldan (en kuzeyden) tülûg-ü gürûb ettiği (doğduğu), en sağdan (yine en kuzeyden) battığı ve haliyle gündüzün en uzun, izleyen gecenin ise en kısa olduğu,

3. Sevgili dünyamızın eksenini güneşimize doğru iyicene kaykılttığı, yazın başlangıcının habercisi ve de tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve de yavru vatan Kıbrıs’ta törenlerlerle katiyyen kutlanmayan güzel bir gündür ki cümlemize kutlu olsun.

0x0-en-uzun-gun-ne-zaman-2019-yaz-gundonumu-nedir-hangi-tarihte-olacak-1560932636059

Billahi ben de Abdülhak Hamid’in yalancısıyım; Üstâd Hamid’in istediği şu ki, çıksın bu sırrı öğretecek biri de anlayalım bakalım; madem ki ruhumuz ebediyyen kalıcıdır, öyle ise bu tene ne gerek vardı ?

“Çıksın şu sırr-i hikmeti bir öğreten bize
Bâki idiyse ruh ne lazımdır ten bize”

Ekimizde bu , ve en yukarda Clayton Kessler arkadaşımızın “Markarian zinciri” tesmiye edilen gök adaları (“galaxy”) zinciri görüntüsünü, bâd-i hevâ (bedava) olarak tamâşâniza arz etmekteyiz ki, helâli hoş olsun.

“Yoğ ise bir yerde nâmeni anlayacak gûş
Tazyig-i nefes eyleme tebdil-i mekân et”                                                                                          ( Ya da “tebdil-i makâm et)

 Fakirin göruntülediği ay dedemizinden muhteşem bir poz

Sırıtaraktan,
Fakîr-i pür taksîr

Dr. Timur Sumer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: