TEKE PENİSİ, BEBEK POPOSU VE TÜRBAN MÂNİLERİ

TESETTUR

TEKE PENİSİ, BEBEK POPOSU VE TÜRBAN
Message starred Wednesday, January 30, 2008 3:27 PM
(Sevgili arkadaşım Uğur Cilasun’un “Birgün”
gazetesindeki köşe yazısına yanıt ve bu fakirden türban mânileri. TS)

Azizim Uğur:
Bebek poposunu ve hayvanları sansürleyen haberinin
“Lâhavle” kat sayısı Merih gezegenine ulaşır. Sen de
pek yaman anlatmışsın; sağ olasın ve de aferin.
Bu sapıkların kadın saçından tahrik olduklarını
bilirdim de, bu kadarına da çüş.
Aşağıdaki mânilerimizi eğer bir mânin yoksa zatına
adıyorum.
Üşenmesem bu mânileri sabaha kadar yazarım
gibime gidiyor.

Bayramlarda kurban var
Kafalarda türban var
Tekenin penisini
Sansürleyen hayvan var
***
Türbanın allı idi
Dört ucu dallı idi
Bunun böyle olcağı
Seçimden belli idi
***
Çeşit bana tür bana
Takıldım bu türbana
Çene altı bağlamış
Çekerek getür bana
***
Hisarın bedenleri
Çevirin gidenleri
İğrenç türban bağlıyor
Yurdumun fidanları
****
Sabahın tan yerleri
Yüzünde ben yerleri
Hastir git ben görmiyem
Türban değen yerleri
***
Akşamın vakti geçti
Her gelen baktı geçti
Çene altı bağlayıp
Türbanın taktı geçti
***
Gidiyom bağlat beni
Türbanla dağlat beni
Sende utanma yok mu
Tenhâda ağlat beni
***
Su gibi akma yârim
Yadlara bakma yârim
Eğer türban takarsan
Yüzüme bakma yârim.
***
Başakların harmanı
Derdimin yok dermânı
Gelmiş Arap ilinden
Avratların türbanı
***

Başıma türban gerek
Deveye gerdan gerek
Seçim meçim bahâne
Ülkeye kurban gerek

***

Türbanımı bağlarım
Yürekleri dağlarım
Atatürk gelir diye
Gece gündüz ağlarım

***

Ne daldayım ne gülde
Ne koldayım ne elde
Fakir bahtsız canmışım
Gezerim gurbet elde.

FPT Timur Sümer

“…Kimi yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir
bez, ya da bir peştemal ya da benzer bir şeyler atarak
yüzünü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere
karşı ya arkasını çevirir, ya da yere oturarak
yumulur. Bu durumun anlamı, gösterdiği nedir?
Efendiler uygar bir ulus anası, ulus kızı bu şaşırtıcı
biçime, bu vahşi duruma girer mi? Bu durum ulusu çok
gülünç gösteren bir görünüştür. Hemen düzeltilmesi
gerekir.”
Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay.Ankara,
1981 C. II., s. 217.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: