NÖTRON PATLAMASI VE SÜMBÜL ÇİÇEĞİ

NÖTRON PATLAMASI VE SÜMBÜL ÇİÇEĞİ
7 Eylül Çarşamba günüdür, sevgili güneşimiz, âdeti
üzre batı yönünde batar batmaz, behemehâl batı-güney
batı yönündeki ufkun hemen üstüne baksanız gerek. Ay
dedemizin kemerinin sağ yanında pırlanta misâli
ışıldayan Çulpan (Venüs; Zühre) gezegenini, onun sağ
yanında ise mışıldayan sevgili Jüpiter’imizi (Bercis)
göreceksiniz ki keyf-i temâşâsı akla ziyândır.
Bu durumun çizimini ise sevâbımıza bu yazıya ulamaktayız
ki bakışınız ehven, temâşânız şen ola.

Sümbül çiçeğinin neden öyle muhteşem koktuğuna
gelince: Fakir, billahi Figâni’nin yalancısım.

Güyâ, sevgilimiz gül bahçesinde gezer iken, hafifçe
esen bir rüzgar yârimizin o güzel kokulu kâhkülünü
uçuşturmasıyla, rüzgâr kısmıdır yememiş içmemiş
bu kâkülden aldığı kokuyu sümbül çiçeğine getirmiş, “al bu
koku sende emanet dursun” diye avâzlanıp kokuyu sümbül
çiçeğine vermiştir ki, tevâtür,o zaman bu zamandır
sümbul çiçeği ahacık böylecene misler gibi
kokagelmektedir.
SEMÎM-İ KÂHKÜLÜN ALMIŞ NESÎM GÜLŞENDE
DEMİŞ Kİ SÜMBÜLE ‘SENDE EMANET OLSUN BU’
(Figâni)

27 Aralık 2004 tarihinde, arkadaş arasında “SGR
1806-20″ diye çağrılan nötron yıldızındaki muhteşem
patlamaya inanmayan ise neuzibillâh kâfirdir.

Sakın ola Acem palavrası sanılmaya; ellibin ışık yılı
uzaklıktaki bu patlamadan 1/10 saniyede çıkan enerji
bizim güneşimizin yüzbin yılda çıkardığı enerjiye
kıyastır ki, yalanım varsa ne olam, güyadır, sevgili
dünyamızın iyonosferi bile bu patlamadan oldukça mı
desem, az biraz mı desem, etkilenivermiştir.
Uzak doğudaki Aralık tsunamisinin bu patlama ile ilgisinin
olmadığı söylenmekteyse de , bu patlamanın neden Şubat
2005 yılına kadar herkeslerden gizlendiği sorusunun
cevabına ise ayâz eden kimseler bulunmamaktadır.

Bu görkemli patlama, maazallah, 10 ışık yılı yakında olsa
idi sevgili dünyamızın tüm canlıları telef olup, öyle
bir soy sop kırımına uğrarlardı ki, ne Evropa’nın
Birliği kalır, ne de ortalıkta suçu atacak bir tek Türk.

İnsanlık yine bu fakirde kalsın deyû, büyük patlamanın
el yapımı resmini ve de mülevves nötron yıldızının ise
gerçek sûretini göndermekteyiz.

“ÇIKSIN ŞU SIRR-I HİKMETİ BİR ÖĞRETEN BİZE
BÂKİ İDİYSE RUH, NE LÂZIMDI TEN BİZE”
(Abdülhak Hamid)

Sırıtaraktan,
Hakîr-i pür taksîr
Dr.Timur Sümer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: