KÂNÛNİ, ÜVEYS PAŞA VE KADINLAR HELÂSI

 

SULEYMAN BY TITIAN

SULEYMAN TUGRA

RESSAM TİTİAN’IN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ VE SÜLEYMAN TUĞRASI

 

KÂNÛNÎ, ÜVEYS PAŞA VE KADINLAR HELÂSI

“Kaddi yâre kimi ar-ar demiş kimisi elif
Cümlenin maksûdu bir ammâ rivâyet muhtelif”                              (Kânûni Sultan Süleyman) (Muhibbî)

Açıklaması: 

(Yarin boyunu kimi selvi ağacına kimi “elif” harfine benzetmiş. Herkesin amacı aynı ama başka başka söylemiş)

Torun şımartmak muradıyla vardığımız St. Luiz şehrinde başımızdan anlatmaya müstehak bir fıkra geçmiş olup, şöyle vasfetsek gerek: 

St. Luiz şehrinin içinden Misisipi nehri cereyan
etmekte olup, nehrin her iki kıyısı, yek diğeri ile
beton ve timur (demir) köprülerle münasebet ederler.

Hava alanına inmemizle, “ha geldik ha geleceğiz” telaşı ile tayyarede iken tutmakta olduğumuz, ayıptır söylemesi, çişimiz mesane çatlatma raddelerine gelmesiyle, fakiri bir kıvrandırmaya başlasın.., hâliyle bulduğumuz, af buyurun, ilk abdeshâneden içerû girmemizle ne görsek.., “Tüh yüzlerine ki, memişhâneye bir adet dahi ayakta durup teşâşür edilecek (şırıldanacak) bir kubur yapan çıkmamış” diyerekten dönenmekteyiz.  Mevcut oturaklı kubur odalarının ise cümlesi meşgul olup, fakir ızdıraptan iki büklüm, dîdelerimiz (gözlerimiz) yaş dolu kıvranmaktayız ki Irak’taki Amerikan işkenceleri kaç para. 

İşte tam bu ara omuzumuza siyah bir el dokununca o yana dönmemizle, heyvâh ki ne heyvâh, bir de ne görsek.., polis üniformalı siyâhi bir hatun olmasına rağmen, “Beyim sen manyak mısın, sapık mısın ? Burası avratlar helâsı değil mi ? Er kişi buraya hiç gire mi bilir?..Yaşından, aklanmış başından ve de illâ ki çalı süpürgesi kaşından utan bre.. tüh olsun be yüzüne.. Hatta derhal taşra (dışarı) çıkmaz isen bak kendin bilirsin..töbe töbee”  anlamına, hem de İngilizce olaraktan “Sir, you are in the wrong bathroom” demesin mi..? Doğrusu yaman hicâb etmiş (utanmış) ve dahi korkmuş apar ve topar dışarı çıkmış idik. 

Gelelim risâlemizin zamirine:

Kânuni’nin babası Şehzâde Selim , Yavuz Sultan Selim olmazdan az bir zaman önce, kulakta henüz küpe (küpe değil, “mengûş”) yoksa da bıyıkları kulaklara kadar uzanmış, hamamda oynaştığı câriyelerden birinin taacüpâmir (hayret uyandıran) bir “densizlik” etmesiyle, câriyedir, derhal saraydan kovulmuş ve bir “bey” ile tezvîç edilip (evlendirilip) dünya evine girdiyse de ossaat hâmile olduğu anlaşılıp, altı ay sonra dünyamıza gelen yavruya ise”Üveys” nâmı (adı) verilmiş idi.

Yavuz

                                        YAVUZ SULTAN SELİM                                            

Selim ise Yavuz oldukta, işbu veledin güya “hık” diyerekten burnundan düşmüş olduğuna kıyas ederek, Üveys’i saraya aldırıp güzelce eğittirmiş, lâkin saraydan taşra (dışarıda) dünyaya gelmekle “porfirogenetos” olmadığından asla şehzade yerine konulmamışsa da, adam yerine konulmuştur.

Süleyman’ın ağabeyi Üveys, paşalığa kadar yükselmiş, Yemen vilâyetinde beylerbeyi iken, 1547 senesinde bir çarpışmada şehit olduğunda, Kânuni’dir, “o bizim baba bir karındaşımız idi” diyerekten dîdelerinden (gözlerinden) yaşlar dökmüş idi. 

Şehzade Selim’in câriyesi hamamda densizlik etmese idi, vay başımızaa.., Süleyman değil de Osmanlı’miz tahtına Üveys geçecekti ki, ol durumda, Osmanlı tarihi kim bilir nice yazılacak idi.

Saniyen, Jüpiter gezegenimiz her ne kadar akşam çöker çökmez güney-doğu cenâhında (yönünde) yükselmekte ise de, -3.2 gücündeki şavkını en iyi gecenin ortasında göğümüzün tepesine yakıtemaşa etseniz (gözleseniz) muhabbetinizden sizin de dîdeleriniz Kanuni Sultan’ınki misâli bir yaşarır ki, bu sırrı da size bu fakirden başka hiç kimesne bes (sadece) sevâbına verebilemez.

Hayır duanızı almak için bu risalenin mabadına (dibine) Jüpiter (Bercis) gezegenimizin bir suretini eklemekteyiz ki bu iyiliğimiz de unutulmaya.

Temel’dur, torununa askerlik anılarını anlatırken eydur (der ki), 
“Ha pen diyeyum yüz düşman erâtı.. ha pizu boyle
bir çevrelemişler ki ..ha piz on kişi ya varuuuz ya yokuz. Lâkin
düşman komutanıdur, ‘Ula ya hepinizu cebertiruz, ya da
hepinuzun ırzına geçeruz daa, tiz karar veresinuz’
demesiylen…”, Temel’in torundur, “Uy dedeciğum ne karar
verdinuz da ?” diye sual etmesiyle, Temel’dir
eyitmiş..”Heyhaat be toruncuğum .., hepimizu oracıkta öldürdüler da..”

“Halk içinde mû’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”                                         (Kânûni Sultan Süleyman) (Muhibbî)

Açıklaması :
Halk içinde devlet kadar saygın bir şey yoktur
oysa devlet olmasa da olur bir nefeslik sağlık gibisi yoktur) Gözleriniz hep yükseklerde olsun,

Hakîr-i pûr taksir,
Timur

jupiter

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: