Jupiter ve aylari
   JÜPITER VE AYLARI  (Ganymede, Callisto, Io, and Europa)
“Ademoğlu şu dünyaya gelince 
Yeni açmış güle benzer misali 
Anasından doğup kırkı çıkınca 
Kalaylanmış taşa benzer misali”                                                                                                      
***
Sevgili dünyamızın merkezkaç saplantısı yüzünden kutuplardan ekvatora doğru ilerledikçe vücut ağırlığımız azalmakta, ekvatorda ise 300 gram kadar daha hafif tartılmaktayız ki, fakire göre kilo kaybetmenin en kolay yöntemidir. 
***

“Mushaf alıp hocasına varınca 
Destur alıp mektebinden dönünce 
On yaşından on beşine girince 
Yen’aşlama fidan olmuş misali”
(Mushaf= Kur’an-ı kerim) 
***
Sevgili zevcemiz, siyah renkli mintanın fakiri pek açtığını ve dahi siyah rengin bizi daha bir zaif ve naif gösterdiğini söylediğinden beridir, fanilamızı hep siyah giyip, spor salonlarında ise siyah mintan ile endam gösterir olduk. Heyhat, tartı aygıtı ise siyah rengin bu becerisinden bihaber, bizi hep aynı kiloda tartmaktadır alçak.
***
“Yirmisinde kara sakal getirir 
Otuzunda bağdaş kurup oturur 
Kırk yaşında sohbetleri yetirir 
Önü bendli göle benzer misali”
***
Dün gece başımızdan tuhaf bir fıkra geçtı ki anlatmaya müstehak:
Gecenin karanlığında, aypadımızı kulağımıza takip, hamak salıncağımızı güneye çevirip içine yatmamızla, Beethoven’nın piano konçertolarını dinliyerekten Jüpiter’i gözlemekteyiz. Aypadı icat eden, oruç tutmasa dahi, cennetliktir vesselam. Sığır çobanının, “zengin olduğunda soğanın yalnızca cücüğünü” yemesi gibi, fakir de,
beş adet piyano konçertosunun yalnızca en sevdiğimiz ikinci (largo= AĞIR) bölümlerini dinlemekteyiz ki, bu ağırlıktan hamak çatırdamaya başlamış idi. 
Uzayın derinliğine dalıp kendimizden geçmiş iken, evimizin doğusundaki yeni komşumuzun devesa köpeği bahçemizde kendini buyur edip, bu fakirden yana “hav” demesiyle, korkudan böbreğimiz ağzımıza gelmiş, gayri ihtiyari “Hoşt” diye haykırmış isek de, Amerikan köpeğidir, hâliyle Türkçe anlamadığından, yamacımıza kadar gelip kuyruk sallamaya soyunmuş, koca kafasını okşattırdıktan sonra da, rezil kelp, dostluğumuzdan muhabbet çıkarıp, sağ art bacağını havalara kaldırmasıyla, gök bakıcımızın (teleskopumuzun) ayağına işemeye durmuş idi.                                              
Komsunun kelpi
GÜZEL KOMŞUMUZUN GÜZEL KÖPEĞİ
***
“Ellisinde kara sakal bozarı 
Altmışında o da Hakkın nazarı 
Kalbi dikizlenir aklı azalı 
İçi çürük koza benzer misali” 
***
“Yetmişinde deve gibi muzular 
Sekseninde ilik kemik sızılar 
Doksanında yol göründü gaziler 
Gazel olmuş güle benzer misali”
***
Ekimizde, gözleri yükseklerde Bercis’e bakan eşeği, geçen yıl görüntülediğimiz Bercis ve aylarını, fakirin parasızlıktan Kızılay’da ahali’ye 50 kuruş mukabilinde Jüpiter’i göstermesini ve de arkadaşım Jeff Thrush’ın görüntülediği M13 yıldız kümesini göndermekteyiz ki bu iyiliğimiz de unutulmaya.
***
“PİR SULTAN’im bunu böyle buyurdu 
Müminleri Hak kendisi kayırdı 
Yüz yaşında talan geldi savurdu 
Uçup gider kuşa benzer misali” 
(PİR SULTAN ABDAL)
***
Gözleriniz hep yükseklerde olsun 
Midye dolması gibi sırıtaraktan,
Dr. Timur Sümer
Jupiter_50_kurus                                            ANKARA KIZILAY’DA
M13 Jeff Thrush                 ARKADAŞIM JEFF THRUSH’DAN M13 YILDIZ KÜMESİ
Esek1
                   JÜPİTER’E BAKAN EŞEK