PİR SULTAN’DAN YAŞ ÇEŞİTLEMELERİ, KELP VE JUPİTER (Bercis)

Fikir uçuşmaları : PİR SULTAN’DAN YAŞ ÇEŞİTLEMELERİ , KELP VE JÜPİTER (Bercis)
                               
 Jupiter ve aylari
                                            JÜPITER VE AYLARI
“Ademoğlu şu dünyaya gelince 
Yeni açmış güle benzer misali 
Anasından doğup kırkı çıkınca 
Kalaylanmış taşa benzer misali”
 
Sevgili dünyamızın merkezkaç saplantısı yüzünden kutuplardan ekvatora doğru ilerledikçe vücut ağırlığımız azalmakta, ekvatorda ise 300 gram kadar daha hafif tartılmaktayız ki, fakire göre kilo kaybetmenin en kolay yöntemidir. 
 
“Mushaf alıp hocasına varınca 
Destur alıp mektebinden dönünce 
On yaşından on beşine girince 
Yen’aşlama fidan olmuş misali”
(Mushaf= Kur’an-ı kerim) 
 
Sevgili zevcemiz, siyah renkli mintanın fakiri pek açtığını ve dahi siyah rengin bizi daha bir zaif ve naif gösterdiğini söylediğinden beridir, fanilamızı hep siyah giyip, spor salonlarında ise siyah mintan ile endam gösterir olduk. Heyhat, tartı aygıtı ise siyah rengin bu becerisinden bihaber, bizi hep aynı kiloda tartmaktadır alçak.
 
“Yirmisinde kara sakal getirir 
Otuzunda bağdaş kurup oturur 
Kırk yaşında sohbetleri yetirir 
Önü bendli göle benzer misali”
 
Dün gece başımızdan tuhaf bir fıkra geçtı ki anlatmaya müstehak:
Gecenin karanlığında, aypadımızı kulağımıza takip, hamak tesmiye salıncağımızı güney cihetine çevirip içine yatmamızla, Beethoven’nin piano konçertolarını dinliyerekten Jüpiter’i tamaşa etmekteyiz. Aypadı icat eden, oruç tutmasa dahi, cennetliktir vesselam. Sığır çobanının, zengin olduğunda soğanın yalnızca cücüğünü yemesine kıyas, fakir dahi, 5 adet piyano konçertosunun yalnızca en sevdiğimiz ikinci (largo= AĞIR) bölümlerini dinlemekteyiz ki, bu ağırlıktan hamak çatırdamaya başlamış idi. 
Uzayın derûnuna dalıp kendimizden geçmiş iken, evimizin doğu cenahındaki yeni komşumuzun devesa köpeği bahçemizde zuhur edip, fakirden yana “hav” demesiyle, korkudan böbreğimiz ağzımıza gelmiş, gayri ihtiyari “Hoşt” diye ünnemiş isek dahi, Amerikan köpeğidir, haliyle Türkçe anlamadığından, yamacımıza kadar gelip kuyruk sallamaya soyunmuş, koca kafasını okşattırdıktan sonra ise, rezil kelp, dostluğumuzdan muhabbet çıkarıp, sağ art bacağını havalara kaldırmasıyla, gök bakıcımızın ayağına işemeye durmuş idi.
Komsunun kelpi
GÜZEL KOMŞUMUZUN GÜZEL KÖPEĞİ
 
“Ellisinde kara sakal bozarı 
Altmışında o da Hakkın nazarı 
Kalbi dikizlenir aklı azalı 
İçi çürük koza benzer misali” 
 
“Yetmişinde deve gibi muzular 
Sekseninde ilik kemik sızılar 
Doksanında yol göründü gaziler 
Gazel olmuş güle benzer misali”
 
 
Ekimizde, gözleri yükseklerde Bercis’e bakan eşeği, geçen yıl görüntülediğimiz Bercis ve aylarını, fakirin parasızlıktan Kızılay’da ahali’ye 50 kuruş mukabilinde Jüpiter’i göstermesini ve de Jeff Thrush’in görüntülediği M13 yıldız kümesini göndermekteyiz ki bu iyiliğimiz de unutulmaya.
 
“PİR SULTAN’im bunu böyle buyurdu 
Müminleri Hak kendisi kayırdı 
Yüz yaşında talan geldi savurdu 
Uçup gider kuşa benzer misali” 
PİR SULTAN ABDAL
 
Gözleriniz hep yükseklerde olsun 
Fakir-i pûr taksir,
Timur Sümer
                                             ANKARA KIZILAY’DA
Jupiter_50_kurus
M13 Jeff ThrushEsek1
                                  JUPITER’E BAKAN ESEK

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: