KOSOVA’DA BAYRAĞIMIZ ve Zülüflü İsmail

I.Murat                                                 I. Murat                                                                               

KOSOVA MEYDAN SAVAŞI VE BAYRAĞIMIZ

Kosova meydan savaşında (28 Haziran 1389), Murat Hüdavendigar’ın şehit edilmesinin ardından
gök yüzündeki hilalin karşısına gelen bir “yıldız”ın Türk bayrağına ilham verdiği efsanesini bilmeyenler, sağır bir sultan bulup bir zahmet soruversinler.

Acep doğru mudur deyip, bilgisayarımızın “Starry Night Pro6” astronomi programını zamanda geri uçurup 28 Haziran 1389, gece saat 9:00 sularına vardığımızda, Murat Hüdavendigar’ın şehit edildiği Kosova meydan muharebesi gecesi, gerçekten de Jüpiter gezegenimizin ayın hilalı önüne dikilip, Türk bayrağına benzediğini bir gördük ki, hayretimizden
gözlerimiz yaşardı.  
Aşağıda hizmetinize sunduğumuz bu görüntü “Starry Night” astronomi programından alınmıştır.

KOSOVA 28 Temmuz 1389 TS

Olmaz ilaç sine-i sâd pareme
Çare bulunmaz bilirim yâreme
Baksa tabiban-ı cihan çâreme
Çare bulunmaz bilirim yâreme
(Segâh şarkı: güfte ve beste Hacı Arif Bey)
(1831-1885)

OLMAZ ILAC SINE-I SAD PAREME– TIKLAYINIZ

Sultan Abdülmecit bestekâr Hacı Arif beyi o denli
sever idi ki, bestecimizin müzik dersi verirken aşık
olduğu cariyelerden önce Çeşm-i Dilber ile iki yıl
sonra da Zulf-i Nigar ile sultanımız bizzat kendi eli
ile evlendirmiş idi.

Nusreddin Hoca’ya sormuşlar, ” Hocam nice zemandır ipe
un neyim serdiğiniz yok, yoksam bir durum mu var ?”,
Hoca’dır, ” Başabakanımız sayesinde memlekette un
serecek ip mi kaldı..? “Balyoz delili melili bilmem, Philadelphia’dan emir geldi şimdicik Afrika’ya gidiyorum” demesiyle yurdumuzun tüm ipleri una bulanmış değil midir ?

Geçtiğimiz haftadır, yine başımıza ‘gül gül öl’
bir fıkra geldi ki şuracıkta nakletsek yeridir.
Bizim hemşire hanım sekiz yaşında bir oğlanın sol
koluna iğneli aşıyı yapıp da iğne yerini yara bandıyla
kapatmaya başladıkta, oğlandır, haliyle Türkçe
bilmediğinden, İngilizce olaraktan, “amanın gözünü
seveyim hemşiraanım, kerem et yara bandını güzelce sağ
kolumuza yapıştırıver, kurbanın olam çok sevaptır”
demesiyle, fakir de, haliyle, doktor olduğumuz halde eyittik,
“oğlum sağ kola bant mi yapıştırılırmış, yara bandını
iğne yerine kapatmaktayız ki okulda arkadaşların
dikkatli olsunlar” dememizle, oğlandır, “Tüh yüzüne be
doktor amca, çocuk pediatristi olmuşsun da lâkin
yaşıtımız oğlan arkadaşlarımızı katiyyen tanımamaktasın.
İnneli kolumuzu zumzuktan nasıl sakınacağız pekala..töbe töbee” diyesi var.

Şehzâde Abdülmecid gayetle çapkın olup1839 yılında ve
de henüz 16 yaşında iken tahta çıkmasına çeyrek kala
hareminde oynaştığı cariyelere ziyade hoşgörülü
davranır, kimi şalvarını çekiştirir kimi omuzuna
çıkar ise de katiyyen sedasını çıkarmaz imiş. Lâkin,
cariyelerden biridir, Abdülmecid’in abdest aldığı bir
sıra boynundan aşağı ibrik dolu suyu boşaltmasıyla,
şehzademiz çilesinden çıkıp, ol cariyeyi saraydan def
etmesiyle hatunu hemen bir bey ile izdivaç eylemişler,
az bir zaman sonra da cariyenin şehzademizden ötürü
hamile olduğu anlaşılması üzerine, doğan bebeğe İsmail
adını vermişler idi.
Adının başına “Zülüflü” lakabı getirilen, Abdülhamid tarafından “Paşa” unvanı verilip “Askeri Okullar Nazırı” yapılan İsmail, saray dışında
doğduğundan “Şehzâde” sayılmamış, kendisinden daha
küçük kardeşlerinden V.Murat, II.Abdülhamid ve Mehmet
Reşat’ın saltanatlarını gördükten sonra Göztepe’deki
konağında hayattan ayrılmış idi. Zülüflü İsmail’in
sarayda doğması durumunda Osmanlı tarihinin ne biçim
şekilleneceğini düşünen varsa beri gelsin.
Gözleriniz hep yükseklerde olsun.

Antep fıstığı misâli sırıtaraktan
Dr. Timur Sümer

Murat Hüdevendigârın iç organlarının gömülü olduğu Kosova’daki türbesi ve Jüpiter (Bercis)

1. MURAT TURBE
KOSOVA TURBESIjupiter 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: