FENTON GÖL’ÜNDE BUZLAR ÇÖZÜLÜYOR. BAHAR YAKINDIR

                             I
Yâri her gün çağırdım bize zinhar gelmedi
Sabaha dek zar attım töbe cihar gelmedi
Şiir yazayım dedim heyhât ilham gelmedi
Iyd-i Nevrûz da geçti bize bahar gelmedi
                       (Iki hafta sonra)
                            II
Bu sabahki tavlada zar tuttum cihar geldi
Yâri çağıram dedim karşıma ağyâr geldi
Nergisler yavruladı kuğular çiçek açtı 
Dideler rûşen olsun Fenton’a bahar geldi
Timur
2013 NEVRUZ’UNDA FENTON GÖLÜ

BUZLAR COZULUYOR

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: