TEK CÜMLELİK FARE ÖYKÜSÜ

KACMA LAN

TEK CÜMLELİK ÖYKÜ
Sevgili arkadaşlar bre..
Kıssada hisse vardır ki anlayana ne hoş gelir.

Kalburun saman içinde olduğu evvel bir zamanda, fare
kardeştir, bir sabah tam uykuya yatacakken ahırda bir
tıkırtı duymasıyla bakmış ki köylü dayı ile karısı
köşeye fare kapanı kurmaktalar ki, heyvah ki ne
heyvah, korkudan böbreği ağzına gelmesiyle avazı çıktığı kadar
koşmaya başlayıp, duvara tünemiş horoza
varınca, “İmdaat ola.. imadaat ola, kapan vaar.. kapan
vaar!.” diye BAĞIRINCA horozdur, horozlanaraktan, “Höst lan ne
AVAZLANMAKTASIN, bana ne kapandan, lakin işimiz var
gücümüz var; kendim şu anda öğünmek gibi olmasın
,güneşi doğdurmaktayım, get işine” demesiyle faredir
FİGAN ile koyun kardeşe varıp ” İmdaat ola.. imdaat
ola, kapan vaar..kapan vaar !” diye haykırınca,
koyundur, koyun olduğundan,”valla üstadım beni hiç alakadar eder mi                                                                                                        
sanırsın ?; kendim zaten sürüye kapılmış gitmekteyim
ki, zaten kendi bacağımızdan asılacagiz, töbe töbee” demesiyle, fare kardeştir
NAĞRALANARAKTAN öküz kardeşe varıp, ” imdaat ola..
imdaat ola..kapan vaar..kapan vaar !” diye SEDALANIP
eşindiyse de, öküzdür, öküzlük edip, “ne diye yırtınmaktasın lan
fare kardeş, görmez misin biz dünyayı boynuzumuzda
taşımaktayız, hemi de şimdi tren geçecek de ona bakacağız”
deyince fare kardeşi bir hüzündür sarıvermişse de
ferdası (ertesi) gece “çaaat !!!” sesini duyan
köylü kadın “amanın müjdeler olsun yakaladık namıssız
fareyi” diye ÜNNEYİP koştururken, karanlıkta yanlışlıkla kapana yakalanmış koca bir yılana elini atmasıyla, yılandır kadir mi bilir,
“harttadanak” kadını bir sokmuş ki, kadıncağız FERYAT EDİP, anında
sayrılanıp ateş ile öyle bir yatağa düşüvermiş ki, köylü dayı
netsin, haliyle horoz kardeşi bir güzelce kesip suyuna
çorba edip,şifadır diye karısına yedirse de
kadıncağızın sayrılığı ziyadeleşip, komşu konu yatağı
başına toplanmasıyla köylü dayıdır misafirlare ikram
olsun için koyun kardeşi de bir güzel boğazlayıp kebap
ediveresiymiş ise de lakin kadıncağız katiyyen onmayıp
ruhunu teslim ettiğinde ve tüm köy halkı cenazeye yetişiverip,
köylü dayıdır, herkesi doyurmak meramıyla, öküz
kardeşi de bir güzelce boğazlayıverip, etcağızını da
tüm köy halkına ikram edesiymiş.
Gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Hakir-i pür taksir 

Timur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: