KELP’İN KUYRUĞU VE AKBABA KUŞU

 
         Jüpiter ve ayları (İo, Europa, Ganymede ve Callisto)Jupiter ve aylari
 
KELBİN KUYRUĞUN KALIBA ALDIM
YEDİ YIL GEÇTİ YİNE DE KIVRIK ÇIKTI
TS
(KELP=KÖPEK)
 
Fikir uçuşması ve mürg-i Akbaba  ( AKBABA KUŞU)
 
 
“Bilirim bilirim dersin bilene danış
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola çıkan bir kişi
Âkibet yolundan şaşar mı şaşar”
 
“Pir Sultan Abdal’ım böyle mi olur
Kişi ettiğin elbette bulur
Yırtıcı kuşların ömrü az olur
Zararsız akbaba yaşar mı yaşar”.
(Pir Sultan Abdal)                                                                                                    
Şöyle anlatırlar ki, akbaba kuşu şâhin kuşunun bir hışımla aşağı yukarı saldırdığını görüp çok şaşırmış. 
Yanına varıp, “Şâhin kardeş, sen kaç sene yaşarsın ?” diye sormuş. 
Şâhin de “Üç sene” deyince de, akbaba; “Doğrusu pek çok uzun ömürdür be..” demiş. 
Şâhin, “Ya sen kaç sene yaşarsın?” diye akbabaya sorunca, “Yüz sene” demiş akbaba. 
Bu cevap şâhinin pek tuhafına gelip, “Acaip, ben üç sene yaşarım da sana çok göründü. Sen yüz yıl yaşarmışsın da, sana benim ömrüm niye çok göründü ?” deyince akbaba, “Şâhin kardeş, senin bu saldırganlığın varken sana üç sene ömür bile çoktur” demesi var ki, akılsızlığı yüzünden  genç yaşta ölecek olanlara ibrettir.


 Kelbin kuyruğunu yedi yıl kalıba almışlar, yine de kıvrık çıkmış kavlince, muhabbetimizi zamirini yine göğümüz yüzüne getirsek gerek.
Ilkbahar ve yaz aylarında göklerin hâkimi olacak Jupiter (Bercis) gezegenimiz, her gece  Şark (doğu) cenahından doğup güneye doğru taa 50 derecelere kadar yükselip aşağılara doğru bakıp bizleri temaşa etmektedir.
“Yok artık insaf” diyeniniz var ise, gece yarısına doğru güney doğuya bakıversin de bir görsün, turşu yermiş misali ağzını sulandırıp çenesinden ağrı salyaları yerlere akıverebilmez mi.
Güneşimiz çevresinde pervanelenirken sevgili dünyamız iç kulvarda koştuğundan, sağ önümüzde kaçmakta olan Bercis gezegenine giderek yaklaşmaktayız ve de haliyle Becis’imizin şavkı her geçen gün artmaktadır.
Hayır duanızı alalım kavliyle aha yukarıcığa kendi elceğizimizle görüntülediğimiz Bercis’imizin bir sûretini ekleyivermekteyiz.
Fuzûli’ye kalsak, güyadır,  gönül kuşumuzun yuvası sevdiğimizin perişan saçları içinde olduğundan, o nereye giderse gönlümüz de onun yanında gidesiymiş ki, akıllara ziyan.
 
“Âşiyân-ı mürg-u dîl zülf-ü perişânındadır
Kande olsan ey perî gönlüm senin yânındadır”
 
Midye dolması gibi sırıtaraktan,
Hakîr-i pür taksîr 
Timur Sümer
Ayla-vededesi
Ayla ve dedesi 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: