Jüpiter ve ayları (İo, Europa, Ganymede ve Callisto)Jupiter ve aylari
 
KELBİN KUYRUĞUN KALIBA ALDIM
YEDİ YIL GEÇTİ YİNE DE KIVRIK ÇIKTI
TS
(KELP=KÖPEK)
 
Fikir uçuşması ve mürg-i Akbaba  ( AKBABA KUŞU)
 
 
“Bilirim bilirim dersin bilene danış
Danışan dağları aşar mı aşar
Danışmadan yola çıkan bir kişi
Âkibet yolundan şaşar mı şaşar”
 
“Pir Sultan Abdal’ım böyle mi olur
Kişi ettiğin elbette bulur
Yırtıcı kuşların ömrü az olur
Zararsız akbaba yaşar mı yaşar”.
(Pir Sultan Abdal)                                                                                                    
Şöyle anlatırlar ki, akbaba kuşu şâhin kuşunun bir hışımla aşağı yukarı saldırdığını görüp çok şaşırmış. 
Yanına varıp, “Şâhin kardeş, sen kaç sene yaşarsın ?” diye sormuş. 
Şâhin de “Üç sene” deyince de, akbaba; “Doğrusu pek çok uzun ömürdür be..” demiş. 
Şâhin, “Ya sen kaç sene yaşarsın?” diye akbabaya sorunca, “Yüz sene” demiş akbaba. 
Bu cevap şâhinin pek tuhafına gelip, “Acaip, ben üç sene yaşarım da sana çok göründü. Sen yüz yıl yaşarmışsın da, sana benim ömrüm niye çok göründü ?” deyince akbaba, “Şâhin kardeş, senin bu saldırganlığın varken sana üç sene ömür bile çoktur” demesi var ki, akılsızlığı yüzünden  genç yaşta ölecek olanlara ibrettir.

 

 Kelbin kuyruğunu yedi yıl kalıba almışlar, yine de kıvrık çıkmış kavlince, muhabbetimizin zamirini yine göğümüz yüzüne getirsek gerek.
İlkbahar ve yaz aylarında göklerin hâkimi olacak Jupiter (Bercis) gezegenimiz, her gece  Şark (Doğu) yönünden doğup güneye doğru taa 50 derecelere kadar yükselip aşağılara doğru bakıp bizleri yukardan gözlemektedir.
“Yok artık insaf” diyeniniz var ise, gece yarısına doğru güney doğuya bakıversin de bir görsün; turşu yermiş misâli ağzını sulandırıp çenesinden ağrı salyaları yerlere akıverebilmez mi.
Sevgili dünyamız güneşimiz çevresinde pervanelenirken  iç kulvarda koştuğundan, sağ önümüzde kaçmakta olan Bercis (Jüpiter) gezegenine giderek yaklaşmaktayız ve bu nedenle Becis’imizin şavkı her geçen gün artmaktadır.
Hayır duanızı alalım amacıyla aha yukarıcığa kendi elceğizimizle görüntülediğimiz Bercis’imizin bir sûretini ve  çevresinde dönmekte olan dört tane uydusunun görüntüsünü  (Io,Callisto,Ganimede, Aeropa) sevabımıza ekleyivermekteyiz.
Fuzûli’ye kalsaydık, güyâ,  gönül kuşumuzun yuvası sevdiğimizin perîşan saçları içinde olduğundan, o nereye giderse gönlümüz de onun yanında gidesiymiş ki, akıllara ziyân : 
 
“Âşiyân-ı mürg-u dîl zülf-ü perişânındadır
Kande olsan ey perî gönlüm senin yânındadır”
 
Midye dolması gibi sırıtaraktan,
Hakîr-i pür taksîr 
Dr. Timur Sümer
Ayla-vededesi
Ayla ve dedesi