NUH PEYGAMBER VE YÜZÜK NEBULASI

 

YAZ UCGENI 4 copy

YAZ UCGENI 1

YAZ ÜÇGENİ

Sevgili arkadaşlar be..

“Bülbül gibi şakır m’ola dilleri
Sema döner kadeh tutar elleri
Firdevs bahçesinde gonca gülleri
Derdiğim aklıma geldi bu gece”

Madem ki toplumumuzda gülmece sıkıntısı baş gösterdi,
fakir de bir kıssa uyduralım dedik; taksiratımız
affola.
Tufan söylentileri “medya”da ayyuka çıkmış idi ki,
Nuh peygamberdir, kapudanı (kaptan) olduğu gemisinin
önüne dikilip cümle hayvanatı ikişer içeri almaktayken
önüne dikilen 3 adet deveye asaplanaraktan, “Ne
lakırdı anlamaz hayvanlarsınız bre..bakın Zeki Müren
misali tane tane söylemekteyiz, her hayvandan ancak
iki adet alacağız töbe töbee” demesiyle develerin
birincisi, ” Kurbanın olam ya Nuh peygamberimiz,
zatım hendek atlatılması laf anlatmaktan daha güç
olan deve değil miyiz ?” dedikte, Hz. Nuh’dur, diğer
deveye dönüp, “Ya sen nice binecen ?” diye soruncak,
ikinci devedir, “Ayağının türabı (topraği) olam ya
peygamberimiz, ‘boynun eğri’ dediklerinde
“nerem doğru ki’ diyen deve ben değil miyim ?” dediyse de
lakırdı üçüncü deveye gelincek, “Sen benim kim
olduğumu bilmekte misin ya Hz. Nuh ? Ben ise kutup
ayısının çölde sevdiği kısmetsiz deve değil miyim?”
demesiyle Nuh Peygamber’dir, “Tühün lan yüzünüze,binin
bakalım öyle ise.. insanlığın tufandan sonra sizlere
daha çoook gereksinmesi olacak” diyesi var

Gece oldukta serinizi (başınızı) serpuşunuz
(başlığınız) yere düşene kadar havaya kaldırırsanız
göğün tepesinde Vega, Deneb ve Altair tesmiye 3
yıldızın birer karış uzunlukta kenarları olan bir
üçgen oluşturduğunu görürsünüz ki, bilenler buna “yaz
üçgeni” adını verirler. Üçgenin en parlak yıldızı
Vega’dan ikinci parlak yıldız Deneb’e iki parmak (6
derece) yaklaşıp gök bakıcınızı odakladığınızda hayal
meyal de olsa “Yüzük nebulasını” (Ring) görürsünüz de,
resim çekicinizin objektifini beşer dakika açık tutup
3 defa resimlerseniz ne göreceğinizi sevabımıza
yazımıza ekleyiverdik.
Aynı görüntüyü Hubble
teleskopunun bakış açısından da ekledik ki, nice
hikmetler vardır anlayana bu sırda.

“Pir Sultanım faş eylemez bu sırrı
Etrafımız almış ihlasla peri
Huri midir melek midir her biri
Sanırım cennete girdim bu gece”
(PSA)

Gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Hakir-i pür taksir,
Timur

Yuzuk nebulasi 1

Yuzuk nebulasi 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: