EŞEKTEN NASIL İNİLİR

EYUP

Sevgili arkadaşlar be:
Vakti ile ortopedi ulemâsından adı lâzım değil, Eyüp nâm
bir zât merkep üzre bulunduğu halde, her nasıl ise ” İnsan diline
hindi lâdes kemiği takma işini bitirmedikça şu merkepten inmiyeceğime şart olsun” demiş bulunuyor.
Hâl bu ki, iş gecikmeyle, merkepten inmiş olsa karıdan boş düşecek, bu sebepten inmenin çaresini arar da heyhât ki bulamaz, ve gece
gündüz merkep üzre gezmekten de usanır. 
Nihayet bes-i pâyeden (pespayeden) Timur nâm bir pediatrik
hematolog bir âdem Eyüp’ü görünce, merkepten inmemesinin sebebini sual eder.
Kemik âlimi dahi “git be herif işine, derdime derman mı
olacaksın”deyû tekdir etse de , pes-i paye pediatrist
dahî “Hoca hayıflanma, ummadık taş baş yarmaz mı,
söyle derdini de belki derman bulunur” demesiyle, Eyüp hoca
dahi sorunu anlatınca, o beğenmediği âdem, “O da
dert midir, sen merkepten inmemeye şart etmedin mi?
Yine merkepten inme. Bir ağaca yanaş, oradan in”
deyince, hocanın aklı erer ve bir ağaca çıkıp oradan
aşağı iner de “bu alemde bin bilirsen, bir bilene
danış” der.
Haydi bu geceki görkemli gösteriyi kaçırdınız diyelim;
yine de yarın gece yarısından sonra ay dedemizi gök
yüzünde bulup yanıbaşında ışıldayaraktan gösteri yapan
Zuhal’imizi tamaşa etmezseniz size ne derim bilemem.
Gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Timur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: