UZAYLILAR

İki adet uzaylı Anadolumuz’un ıssız bir kasabasına
inmişler ki benzin doldurma pompasına yaklaşıp ,genç
olanı eyitmiş ” Ey dünyalı, barış üzre geldik, bizi
başkanınıza götürüverin sevaptır” demesiyle, haliyle
benzin pompasından hiç bir seda gelmemiş ise de genç
uzaylı celallenerek, ” bizi başkanınıza götürün dedik
lan töbe töbee..” diye avazlanınca, yoldaşıdır,
“amanın yoldaşım, bağırıp da dünyalıyı kızdırmayalım,
bu dünyalı pek tekin olmasa gerek, hemi de üzerinde ay
yıldızlı resim var” dediyse de genç uzaylı, cahildir,
“lan ben seni şeytmez miyim..?” diye ünniyerekten,
tapancasını çıkarıp, pompamızın böğründen ağrı ateş
etmesiyle, pompadır, “booom” diyerekten bir patlasın
ki ortalığı alevler sarması bir yana uzaylı yoldaşları
da bir güzelce yakındaki dut ağacı üzre savuragelmiş.
Korkularından donlarına büyük abdestlerini kaçıran
uzaylılardan genci, “yahu ne bildin bu herifin bu
denli ateşli olduğunu” diye sual ettiyse de, yaşlı
uzaylıdır, ” valla yoldaşım, eğer bir adam penisini
belinden ötürü güzelce dolandırıp ucunu da kulağına
sokabilmekteyse, o adamdan korkulur” diyesi var.
Hoş kalın ve gözleriniz hep yükseklerde olsun.
Timur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: