TUT UCUNDAN

TUT UCUNDAN
Posted on September 30, 2013
Doğu illerindeki bir ağanın en büyük zevki, kar üzerine çişiyle imzasını atmakmış.Bu nedenle kar yağmaya başladığı andan itibaren köyde hayvanlar dahil hiçkimse sokağa çıkamazmış.
Kar biraz kalınlaşınca, ağa sırtına kürkünü giyer ve köy meydanına gelirmiş. Yanında da en yakın yardımcısı Haso.
Ağa sırtını köye doğru döner sonra sorarmış:
-”Ula Hasso, ahali bakiiy mi?”
Hasso cevap verirmiş:
-”Evet ağam, hepisi de bir olmuş, pencerelerden bakiir.”
Ağa çişiyle karın üzerine imzasını atarmış “Abdullah Cizrelioğlu”. Sonrada bir nokta koyarmış ve sorarmış:
-”Hala bakiirler mi?”
-”He ağam, hem bakiirler hem de çılgın gibim alkışliirler.”
Her sene aynı tören sürermiş.
Aradan 7 yıl geçmiş.
Ağa yine, kar tuttuktan sonra, çıkmış köy meydanına.
Sormuş Hasso’ya:
-”Ahali bakiir mi?”
-”He ağam, bakiirler, köpekler, kediler bile camdadır.”
Ağa “Abdullah” diye adını, arkasından “Cizrelioğlu”
diye soyadını yazmaya başlamış ki; kalakalmış, çünkü yaş gereği prostat.
Halka rezil olmak var. Alçak sesle Hasso’ya sormuş:
-”Bakiirler mi?”
-”He ağam, bakiirler de, sen ne diye durdin öyle?”
Ağa çaresiz:
-”Ula gel yanıma, arkanı dön ahaliye, tamamla şunu.”
diye emretmiş.
Hasso bir an durmuş, sonra çişini yapmaya hazırlanmış ve ağanın kulağına eğilip :
-”Ağam” demiş, “Kırk yıldır kafama vurdin, ‘salak’ dedin, sırtıma vurdin ‘aptal’ dedin.
Ha bu kulun okumayi yazmayi sökemedi ki..ucuni tut da yazının devamını sen yaz.”

BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARINIZI EĞİTMEZSENİZ …….
UCUNDAN TUTACAĞINIZ GÜN YAKINDIR.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: