FUZULİ VE SAMANYOLU-ANDROMEDA ÇARPIŞMASI

Sevgili arkadaşlar be..:
Fuzuli’nin şair olmakla param parça olmuş gönlünün her bir parçası güya sevgilisinin kirpiklerinin ucuna takılı olduğundan, ne zaman ki kadıncağız naz uykusu ile gözlerini kapatıp kirpiklerini bir araya getirir, kalbinin her bir parçası da böylecene toparlanıp bir araya gelerek parça param olmaktan çıkar imiş.
“Mest-i hab-ı naz ol cem et dil-i sad pareni
Ki anın her paresi bir nevk-i müjganındadır”
(Hab-ı naz= naz uykusu;
cem et=topla
dil=gönül
sad=yüz ,100
pare=parça
nevk=üç
müjgan=kirpik)

Sular menekşelenip de akşamın nilgünü (laciverdi) semayı sardıkta cemalinizi güneye çevirip namaz bitiren mümin misali önce sağınızdaki batı-güneybatıya dönüp, 4.57 ışıltı gücüyle pırlanta misali pırıldayan Venüs (Çolpan) gezegenine, sonra da sola çevirip doğu yönündeki 1.82 ışıltı gücündeki Mars (Merih) gezegenine bir baksanız;  anlayana ne ibretler vardır.

Korkutmak için söylüyorsam namerdim, “Saman yolu” adlı sevgili galaksimiz, 2.5 milyon ışık yılı uzaklığındaki Andromeda galaksisine saniyede 100 kilometre hızla yaklaşmaktadır ki, heyhat ki ne heyhat, eninde olmasa da sonunda çarpışacağımız mukadder olmuştur bilesiniz. Böyle bir çarpışmayı görüntüleyen Hubble teleskopunun gerçek resimlerini de sevabımıza yazımıza eklemiş bulunmaktayız ki gözleriniz falcı taşı misali açıla.

NASA’DAN SAMANYOLU-ANDROMEDA CARPISMASI (TIKLAYINIZ)

“Git de bul” komutunu alan” gök bakıcısı Andromeda galaksisini bulma amacıyla ayinesini (aynasını) öyle yükseklere kaldırır ki kafanızdaki takkeler teker meker yerlere düşüp, nazik başınız eksi 15 derece soğukta cas çavlak açık kalır.

Hayır duanızı almak muradıyla, Andromeda’nın dün geceki görüntüsünü de ekimizde göndermekteyiz ki bu iyiliğimiz de unutulmaya.

Kaplumbağa kardeştir, bin güçlükle ağaca tırmanıp en tepe dala vardıkta ön ayaklarını önce semaya açıp sonra da kuş kanadına kıyas çırpındıraraktan kendunu aşağıya bırakıvermasiyle çattadanak yere çarpıp kan revan içinde kalır, sonra da mahçuplanaraktan doğrulup ağaçtan ötürü yeniden tırmanmaya soyunur imiş. Sayısı malum değil binbir atlayış ardından kaplumbağadır, “Azad edeyim mürg-i dili ten kafesinden” diye eyitip ruhunu teslim eder iken ağacın dallarına tünemiş kuşlar ise “tüh bre yahu, tam bize benzeyip de AB’ye alacaktık ki “mürg” (kuş) olacağına “mort” (ölü) oldu diye avazlanırlar imiş.

Şairini bilemediğimiz şu beyitteki “cinas-ı mefruk”a da dikkat isterim:
“Ruhsarını cananın ayineye benzettim
Vah vah ne hata ettim ay’ı neye benzettim”
(Rusar=yüz; ayine=ayna)
Aralık sonunda saatler bir saniye geri alınacaktır haberiniz ola ki tedbirini alasız.
Gözleriniz hep yükseklerde olsun.

Timur

M 31 Final COMBINED 2

ANDROMEDA (M31) : ARKADASIM JEFF THRUSH’DAN

Galaksiler carpismasi 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: