CENAP ve İNTİK MAVRALARI

cenap

Bu Cenap bize tanrının bir lütfudur bilesiz.
İntik Cenap ve güzel eşi Lucy Ayvalık yaşamına öyle
bir alışmışlar ki parmaklarımız ısırılmaktan mos mor
kesildi. Lucy’nin araba kullanışındaki zarafet ve
şiddeti anlatmak yetmez, görmek gerekir. 

Lucy’nin Türkçe’si ise hayli ilerlemiş olup araba
kullanırken rahatlıkla küfür etmekte, Cenap’a
sorsanız, bu yüzden güya benzinden hayli tasarruf
etmekte imişler. Hatta araba kullanırken gerekli mâlûm el işmarlarını da tam yerinde kullanmaktadır.
Billa ben de bu Cenap’ın yalancısıyım; kasaba koyun butu
almaya giden Lucy “koyun butu” nun Türkçesi’ni
bilmediğinden kasaba kendi kalçasını işaretlemesiyle,
kasaptır derhal merâmını anlayıp hemencecik koyun butunu vermiş.
Devrisi gün ise tavuk göğsü almak iktizâ ettiğinde, af
buyurun, vücudunun üst kısmına işmâr etmesiyle
kasaptır, eşek değil ya, hemencecik Lucy’i anlamakla, tavuk
göğsünü paketleyivermiş. Lâkin, ferdâsı gün kasaptan
salam-sucuk almak iktizâ ettiğinde, bizim Lucy cin
misâli bir akıllı olup, İntik Cenap’ı da kasapa birlikte
götürmesiyle; İntik’imizdir bilin bakalım neresini
göstermiştir ?
Hoştun lan, insaf,  kalbiniz de amma bozukmuş; hiç bir şey
göstermemiştir elbet. Bizim İntik’in o kadarlık da mı
Türkçe’si olmasın..?
Nice buluşmalara.
Sırıtaraktan,
Timur

2

Sevgili Tarsuszede’ler:
İntik Cenap’tır, uçak meendizi olduğu halde sıklıkla
uçaklara binip dünyamızın her bir yanını dolanmakta
iken, geçmişte bir gün yanındaki koltukta oturmakta
olduğu halde yavrusunu emziren genç ve alımlı bir
anneye şefkat ve iştahla bakmasıyla, güzel annedir
eydür, “Beyfendi eliniz cebinizde mememizi temaşadan
hiç mi hicab etmezsiniz ? Çocuk doktorumuz uçaktayken
emzirirsem bebeğin kulağının basınçtan
etkilenmiyeceğini söylediğinden emzirmekteyiz, töbe
töbee” demesiyle, İntik rezilidir, “Tüh be yahu şu işe
bak, biz de yıllardır boşu boşuna sakız çiğnermişiz”
diyesi var.

4

Güneş battıkta batı yönüne bakarsanız, tek taş elmas
yüzük misli Venüs (Çulpan) gezegenini pırıldarken
görüp hayretinizden küçük dilinizi gürppadanak
yutarsınız.
Sevabımıza 23 Şubat 2007’de görüntülediğimiz Satürn
(Zuhal) seyyaresi ve sevgili ay dedemizi
göndermekteyiz ki anlayana nâmütenahi ibretler vardır.
Fakîr-i pûr taksir,
Dr. Timur Sümer

1

8

Sevgili Tarsus’zedeler :
iki hafta mukaddem, sevgili Cenap’ımız, Michigan
eyaletinin Fenton sancağındaki fakirhaneyi teşrif
ettiler. Sevgili eşi Lucy ve kerîmesi Defne Meksika’da
olduklarından, Cenap’ımız bu sefer bizi yalnız ziyaret
etti.

5

Geçmişteki ziyaretlerinden ders çıkardığımızdan, bu
sefer de aynı rezillikleri eder kuşkuyla tedbirler
aldıysak da, sonunda ziyadesiyle taaccüb edip
davranışımızdan hicab ettik.
Tellifonda, “Gelirken size ne getireyim” diye sual
edince, Küba cıgarı getirmesini istedik ki, Küba cıgarı Amerika’da hepten
yasak olduğundan gümrükte
yakalanıp bir güzel derdest edilsin istedik.
Lâkin, Cenap’ımız allem ederekten cıgarları getirmekle
kalmayıp, birer kutu içre hamsi balığı ve de lahmacun
dahi getirerek tüm gümrükçüleri atlatmakla kalmayıp
bizleri de ihyâ etti. Hamsilerden ikisini evimizin
ağuşundaki göle salıverdik ki niyetimiz,  garipler çoğalsın , ve
de gelecek yıl kendi hamsimizi kendimiz tutuverelim.

7

3

Cumhuriyet bayramı kutlama balosu davetimizi ise
gravat takmak istemediğinden kibarca geri çevirdi.
Cenap’ın bize getirdiği en büyük mutluluk ise SİGARA
İLLETİNİ BIRAKMIŞ OLMASIDIR. Kendisini bu son derece
zorlu uğraşında şuracıkta kutlar hepinizi de kutlamaya
davet ederim.
Kulak çınlamalarınızın nedeni bizim mavralarımız
olduğundan, sakin ola kulak doktoruna gidip paracıklarınızı
heder etmeyesiz.
Bu ziyaretin görüntülerini ise ekte göndermekteyiz.
Sırıtaraktan kullanın.
Timur

Sevgili Tarsuszede’ler:
Adı hiç lazım değil, hepinizin bildiği, bu rezil İntik Cenap, Türkiyemiz’e uçarken, mutad üzere, yanına güzel bir hatun oturmakla, bizimki “hapşuu !” diyerekten aniden bir hapşırsın.., hatundur “çok yaşayasın” demesine kalmadan , bizim rezil cebinden koca bir mendil çıkarıp pantalonunun fermuarını indirmesiyle, başlamış, ayıptır söylemesi, çükünü silip kurulamaya.. ki, aradan az bir zaman geçip, bizim rezil ikinci hatta üçüncü defa hapşırıp af buyurun her seferinde maslahatını kurulamasıyla, güzel hanım efendidir, haliyle eğitim görmüş ve de aile terbiyesi almış olduğundan, ağdalı İngilizcesiyle, “affınızı istirham ederim bey efendi hazretleri, tecessus saikiyle sual eylemekteyim. ., zat-ı aliniz hapşırmanız ertesi nedendir acaba behemahal tenasül uzvunuzu kurulamak ihtiyacını hissetmektesiniz ?” anlamına, İngilizce olaraktan, “what the hell you are doing.. you fuckin’ son of a bitch ? I will call the security” diye sual ettikte, bizim rezildir, “Amanın hanımcığım, sen amanı bilir misin. Bendeniz, fevkalade nadir bir sayrılıktan muzdarip olup.., Hüda düşman başına versin, vakta ki hapşırayım, behemahal orgasm haline geçip her bir yanı batırmaktayız” demesiyle, güzel hatundur, yüreği parçalanıp merhamete gelmiş, “vah zavallım, içim parçalandı, ne ilaç kullanmaktasınız bari bu durumda?” diye sual etmesiyle, bizim bi-haya ve rezil İntik eydur; “KARABİBER”.
Hoş kalasınız,
Timur

Sevgili Tarsuszede’ler
İntik Cenap’imiz geçtiğimiz hafta fakirhaneyi bir
teşrif ettiler ki birlikte geçirdiğimiz üç günün
tadına doyamayıp, çınlatmadık kulak bırakmadık.
Sevgili Cenap’ın elinden düşürmediği iğrenç cıgaraları
yüzünden bir eli tümden battal olsa dahi, tek eliyle
evimizde ne kadar bozuk kırık eksik varsa ırgat gibi
çalışıp tümünü de onardı. Üstelik getirdiği pişmaniye,
sucuk, pastırma gibi buralarda az bulunan nemalarıda
sayarsak, bu ziyaret bizce de pek ganimetli olmuştur.
Tez vakitte yeniden gelmesi muradıyla, selametle gitti
gider.
Anlattığı mavralardan birisi ise aynen şöyle olup,
güyasıdır, İntik Toronto otelinin barında bir yosmaya
rastlamış iken, laf lafı açmasına açar da,
kadıncağızın halbuki en önemli uğraşı erkek cinsel
organı değil miymiş? Cenap’imiza tafsilatıyla nasıl
her milletten erkeğin erkekliğini avucuna alıp, enini,
boyunu, başını, sonunu inceleyip, ölçüp fakat asla
biçmeyip bilimsel araştırmalar yaptığını anlatıp
durasıymış. En kalın tarrağın İran’lı, en uzun
tarrağın ise İtalyan erkeklerinde olduğunu eyittikten
sonra, haliyle de, oda numarasını verip ayrılırken,
Cenap’imiza, “adını bağışla yiğidim” diye sual
ettikte, günahı boynuna, İntik de bir güzelcene
eyitmesin de ne etsin ?
“Antonioni Rafsancani”
Kalın sağlıcakla
Timur

cenap2

Sevgili Tarsus’zedeler ve öteki arkadaşlar:
Yarın olunca, İntik Cenap fakiri ziyarete
geleceğinden, haliyle epeyce tedirgin isek de, nidelim
“eski arkadaştır” deyüp katlanacağız. Yine de İntik’in
son mavrasını sizlerle üleseyim istedim.
Güyadır, İntik olup Kanada’nın Toronto ilindeki bir
içki barına gitmesiyle, az ilerde oturan bir yoşmayı
gözcağızına kestirip, tiz elden otel odasına atmak
muradıyla, garson ile barın en pahalı “Merlot” teşmiye
şarabını hatuna gönderesiymiş. Sırıtaraktan hatunun
tepkisini bekleye dursun, yoşmadır bir kağıt üzre “ha
ben bu şarabi içerimse de ancak, kapu taşrasında bir
Mercedes araban, bankada bir milyon gavur doların ve
de bacak aranda 20 santimlik bir uzantın olmak gerek”
yazıp İntik’imiza yollamasıyla, İntik’tır, günahı
boynuna, o dahi aynı kağıt üzre söylecene yazıp
kadıncağıza gep gerisin yolladığını eyitti.
“Haliyle, kapumuz taşrasında bir adet Ferrarı
Testarosa’miz, hattası bir adet de Mercedes’imiz,
bankada ise Hüda’ya hamd olsun, on milyonumuz
bulunmaktadur. Lakin, bacak aramızdaki uzantıyı
asgarisinden 10 santimetre kestirmeye ise gönlümüz
katiyyenrazı olmadığından, Merlot şarabımız derhal
geri gönderile”
İmza: İntik Cenap.
Dahi mavralarımızı bekleyesuz.
Midye dolması misali sırıtaraktan,
Timur

6

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: