SAĞIR SIĞIRLAR

cattleSAĞIR SIĞIRLAR

Madem güneş sataşma burcuna girdi, 2001 yılında gönderdiğimiz bestesi ve güftesi fakire ait gülmeceyi hizmetinize yeniden sunuyorum.

Sağırlıkla ilgili KBB toplantısında, araştırmacı uzman dinleyicilerle ankete başlamış.

“Sağırların haklarını güvenceye alan kanun tasarısını destekleyenler elini kaldırsın” :Salondaki 100 kişi elini kaldırmış.

“İngiltere’deki ağız ve ayakları tutan hastalığa (“foot-mouth disease”e) aşı isteyenler elini
kaldırsın” : 50 kişi elini kaldırmış.

“Gerçek hayatında sağırları arkadaş edinenler elini kaldırsın”; 10 kişi elini kaldırmış.

“Gerçek hayatta karşı cinsten sağırlarla çok yakın ilişkide bulunanlar elini kaldırsın”; salonun en arkasında Samsun’lu bir KBB’ci, tek başına elini kaldırmış.

Anketçi, “Amanın Samsun’lu beyefendi , çok ilginç, lütfen mikrofona yaklaşın, deneyimlerinizi dinleyelim”.

Samsun’lu KBB’ci yaklaşmış. “Ne sağıru da? Kulağum pek işitmayi ..Ha purada SAĞIRları mı konuşayruz, SIĞIRlaru mı ?

Sırıtaraktan,
Timur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: