VERDİ DERLER

 

kanvas-tablo-dikdortgen-kopya1-kopya7-5191-34-B

 

Vakti zamanında İstanbul’da Sarayburnu ile Büyükada arasında 2 kişilik kayığıyla bir nevî taksicilik yapan Ali isminde yiğit mi yiğit, yakışıklı mı yakışıklı , çapkınlığıyla da dillere destan bir kayıkçı varmış.
Müşterileri çoğunlukla son vapura yetişmesi asla mümkün olmayan, Büyükada’da ikamet eden Kumkapı meyhanelerinin gayr-i müslim konsomatrisleriymiş.

Konsomatris dediysek, sakın ola umumi kadın ile karıştırılmaya. . Dönemin konsomatrisleri, efkâr dağıtılan meyhane ve pavyon sofraları müdavimlerini daha ilk kadehi yudumlamadan sarhoş edecek kadar güzel ve bir o derece de namuslularmış. Müşteriyle ilişkileri sadece ve sadece müessesenin onları kolayca şovüşleyebileceği kıvama kadar sarhoş etmekmiş.

Lâkin bu kadınların ortak yanları varmış ki, o da bizim Kayıkçı Ali’ymiş.

Ali’nin kayığına binip de, Büyükada’ya varmadan, Heybelinin hemen arkasında mehtap altında, dalga üstünde Ali’nin tezgâhından geçmeyen yokmuş. Ali de Ali’ymiş hani…

Öylesine bir çekiciliği varmış ki, kayığına müşteri olup da kürek çeken kaslı kollarını, ay ışığında parlayan kavruk tenini gören daha Kınalı’ya bile varmadan Ali’nin karşısında bir mum gibi eriyormuş.

Eee, Kayıkçı Ali de müşteri velinimettir anlayışıyla hiç birine hayır demiyor sessizce işini görüyor, ve lakin kayıkta olanı biteni asla ve asla hiç bir mecliste konu etmiyormuş.
Günlerden bir gün, Çukurova’nın güzelliği ve dirâyeti dillere destan, uğrunda bıçaklar çekilen kurşunlar atılan, mekânlar basılan Âfet-i Devrân Neriman’ı Kumkapı’nın en ünlü meyhanelerinden birine transfer olmuş. Bu Neriman Venüs kadar güzel, lâkin Rahibe Teresa kadar da frijitmiş. Rivâyet olunurmuş ki Neriman’ı tezgâhından geçirecek er kişi henüz âhir zamana intikâl etmemiş, o mübarek ana, o yavuz yiğidi daha doğurmamıştır. .

Her nasılsa temmuz gecelerinden bir mehtaplı gecede , Âfet-i Devrân Neriman’ın Büyükada’ya gitmesi icâb etmiş. Çevresindekiler acele etmemesini, sabahın ilk vapurunu beklemesini önermişler. Dinlemeyip ısrar edince de Ali’nin namını anlatmışlar. Şuh bir kahkaha savurmuş Neriman, – “Hahahayyyyt, demiş, O kayıkçı parçası mı namusuma el sürecek?”

Aman yapma etme büyük konuşma, Ali’nin kayığına binip de donuna dokunmadan inen yok demişler.. Dinletememişler.
Nihayet binmiş Neriman Ali’nin kayığına.. “çek” demiş Büyükada’ya.. Hayhay demiş Ali.. “Vira bismillah” çekip asılmış küreklere.

Moda burnu hizasına geldiklerinde, Neriman dayanamayıp göz ucuyla kaçamak bakışlar atmaya başlamış Ali’ye… Bir yandan Ali’nin nâmının hiç de haksız olmadığını düşünürken bir yandan da içinde kıpraşan karşı koyamadığı arzuya gem vurmaya çalışıyormuş..

Bir kaç kez göz göze gelmişler… Ali hiç ses etmemiş. Derken Neriman’ın kaçamak bakışları sıklaşmış.. Zaptetmeye çalıştığı arzuları coştukça coşuyormuş..

Öte yandan da uğruna erkeksiz yaşadığı belki de eline erkek eli değmeden mundar olup öte aleme hicretine sebep olacak nami geliyormuş aklına… O içinde böyle fırtınalar yaşarken, Ali sessizliği bozuvermiş, bir yandan küreklere asılırken bir yandan da nasihat verir gibi, of çeker gibi mırıldanmaya başlamış;

– “Derleeeeeer, derleeeeeer, derleeeeeer, derleeeeeer. ..”
Ses etmemiş Neriman.. Ali devam etmiş ,
– “Derleeeer, derleeer, derleeer, derleer…”

Neriman zaten hormonlarıyla amansız bir cenk halında, Ali’nin umursamazlığı ve “derleeer

derleeer”  şeklindeki “hû” çekmesi iyice sinirlerini bozmuş ve çıkışmış:

– “Ne derler be!? Ne derleeeer?”

Ali sakın, türkü kıvamında, sanki kendi kendine sesli düşünüyormuş gibi devam etmiş..

– “Derleeer derleeeer. Ali’nin kayığına bindin bir kere Neriman… vermesen de verdi derleeer…”

KAYK_1_1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: