AMDOLSUN

Balkan kökenlilerin çoğu “H” harfini söyleyemez.  “Hamdi” diyemez, “Amdi” der. “Hüseyin” diyemez, “Üseyin” der.  Ya da “hoş geldin” diyemez, “oş geldin” der v.s. 
Üsküp’ lünün birisinin art arda beş kız çocuğu olmuş.  Adamcağız karısının her doğum yapışında şükreder “Amd’olsun ulu tanrım, bana sağlıklı bir kız çocuğu verdin” dermiş.  Altıncı da kız olunca isyan etmiş,  “Ey tanrım, ‘amdolsun’ diye diye evin içi  am doldu. Bir de erkek çocuk verseydin ne olurdu!”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: