ARKADAŞIM NURHAN’IN PENİSİLÜN İNNESİ (1)

Nurhan ve penisilün innesi ve Fenton gölünde kuğular;
(Birinci bölüm)
Sevgili yâran:

P1020933

Dr.Timur Sümer, KBB ulemâsindan Dr. Nurhan Artel ve Dr. Yücel Tanyeri ile halay gösterisinde.

“Dokuz aylık yoldan sefere geldim
Dünya denen yere indirdin beni
Koymadın bir zaman murad alayım
Geldiğime pişman ettirdin beni”

Hacettepe tıbbiyesinin son sınıfında dahiliye “intörnlüğü” yapmaktayız ki kadersiz başım, Nurhan Artel arkadaşımla aynı serviste nöbet tutmaktayız.
Kırkyedi yıl önce, günlerden kem bir gün, boğazımız şişmiş ateşler içinde yanmaktayız .
Adamdır diye bu Nurhan Artel’e boğazımızı göstermemizle şuralara çıkmış, “Mîrim senin tonsiller bademcik olmaktan çıkmışlar da maazallah mandalinacık olmuşlar.. ve hatta orta hatta buluşmuş muhabbet etmekteler.. tiz penü-silün innesi yapmak gerek” demesiyle, fakir, ayıp değil ya, inneden yaman korktuğumuzdan, “amanın insaf be Nurhan’ım, başkaca bir yolu yok mudur birader gözünü seveyim..” diyerekten yalvardıksa da, bu alçak, “ille de inne lâzım” deyip sırıtaraktan servisten herkesce pek meşhur onluk bir “Birgi” enjektörü ve de bir “penü-silün” şişesi getirüp, ilâcı sulandırmasıyla, kibarca “indir donunu ve dahî eğil” deyû emir buyurmuş, fakir ise haliyle sonbahar yaprağı misâli titremekteyiz.

“Bunca vakit kucaklarda eğlendim
Eğlendim de çaputlara belendim
Bir zaman da beşiklerde sallandım
Anamın sütüne kandırdın beni”

Servis hemşiresinin serbest güreş boyunduruğu ile soluğumuz kesildiğinden, bu alçak, garibi cebren domaltmış, koca iğneyi ise af buyurun, kalçamıza harttadanak saplamış idi. 

İnneye kurban olayım, lâkin ilacı vermeye başlamasıyla, kalçamıza sanki kızgın bir mangal korunu yapıştırsalar kaç para.. Ayıptır söylemesi, kıçımızdan beynimize ulaşan, gözlerimizi yerinden pırtlatıp akut eksoftalmus yapan bir acıyla anında dîdelerimizden (gözlerimizden) seller misâli yaşlar boşalıp, bu fakir Zağloğlu Rüstem pelvân misali yüce bir avâz ile öyle bir nâralanışımız var ki, bitişik nisâiye (kadın-doğum) servisinden feryâdımızı duyan iki hâmile kadıncağızın anında düşük yaptığı rivâyet olunur.

“Peşine de deli gönül peşine
Değirmenler döner çeşmim yaşına
Varır varmaz on dört yaşına
Kara sevdalara saldırdın beni”

Bu arada ilâcın yarısının verilmesini müteakkip, yüce rabbimin bir lütfu, “Birgi” marka enjektör âdeti olduğu üzere tıkanmış ve fakirin dahi işkencesi kısmen hitâm bulmuş idi. 

Avâzımızdan dudağı uçuklayan hemşiranım ise, “Nurhan bey, kristalize penisilin kalçadan yapılmaz..sizde hiç insaf yok mu ?” diye sual etmesine rağmen, bu Nurhan rezilinde hicâb ne arar, sırıtaraktan “abi merak etme yarın bir atuşman yaparız, bir seyciğin kalmaz” deyişi var. 

Bu gece Bercis (Jüpiter) gezegenini görmek isteyen, karanlık çökünce güneye baksın. TRT sunucusunun gayet veciz olarak dediği gibi ; “hayret bi şi” olacaksınız. Gözleriniz hep yükseklerde olsun.

“Yiğirmide boz bulanık sel idim
Otuzunda çevre yanım göl ettim
Kırk yaşımda hayrım şerrim tanıdım
Türlü sevdalara yeldirdin beni”      
(Karacaoğlan) 

(BU YAZININ DEVAMI GELECEK)

FPT Dr. Timur Sumer

(Tıp dışı yâran için bilgi : Kristalize penisilinin kas içine verilmesinin çok ağrılı, hatta doku zedeleyici etkisi olduğundan kas içine asla verilmez. Yalnızca damar yoluyla verilir.)

Fenton gölümüzden kuğu manzaraları

PICT6530

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: